....

Chyba na stránce: Znalostní soutěž Stezka písmáků - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/odbory/odbory-duchovni-vychovy/1510-duchovni?autologin=1"

Znalostní soutěž Stezka písmáků

Znalostní soutěž Stezka písmáků

Zpět na: odbory 

                

 

 

Biblické příběhy a texty pro ročník 2017:

 

Kategorie:

N

M

S

P

Věk

0 – 9 let

10 – 12 let

13 – 17 let

18 let a starší

Maximální počet členů týmu

4

4

2

1

Počet otázek

35

50

65

65

Čas na zodpovězení otázek

Na internetu se řeší otázky i opravy tak dlouho, až jsou správně na 100%.

Příběhy Starého zákona

1, 4, 7 a 9

1, 4, 7 a 9

1, 4, 7 a 9

1, 4, 7 a 9

Celá kniha Starého zákona

-

-

Kazatel

Kazatel

Příběhy Nového zákona

11,15a18

11,15a18

11,15a18

11,15a18

Celé evangelium podle

-

Marka

Marka a Jana

Marka a Jana

  Texty příběhů:

Starý zákon

č. 1 První lidé (Genesis 2:15-22) Pád do hříchu (Genesis 3:1–13) Potopa (Genesis 6:17 a 7:5) Bůh dává slib Noemu (Genesis 9:8–17) Babylonská věž (Genesis 11:1–9);

č. 4 Narození Mojžíše (Exodus 2,1-10) Bůh mluví k Mojžíšovi (Exodus 3,1-10) Nikam! (Exodus 11) Můžete jít (Exodus 12,21-28.50-51) Přes moře (Exodus 14,15-29);

č. 7 Samuel naslouchá Bohu (1. Samuelova 3,1-10) Král Saul (1. Samuelova 9,15-10,1) David a Goliáš (1. Samuelova 17,41-50) David a Saul (1. Samuelova 24,1-12) Král David (2. Samuelova 7,1-13);

č. 9 Dobrý pastýř (Žalm 23) Prosím, odpusť mi! (Žalm 51,1-13) Chvalme Boha! (Žalm 103,1-14) Být moudrý (Přísloví 3,1-8) Boží cesta (Přísloví 16,1-9).

Nový zákon

č. 11 Jeden z nás (Jan 1,1-14) Uvěř nemožnému (Lukáš 1,26-38) Dobrá zpráva! (Lukáš 2,8-20) Připravte se (Lukáš 3,2-16) Poznej svého nepřítele (Matouš 4,1-11);

č. 15 Letnice (Skutky 2,1-13) Petr pomáhá ochrnutému (Skutky 3,1-10) Štěpán (Skutky 6,8-15) Dobrá zpráva o Ježíši (Skutky 8,26-40) Dobrá zpráva pro každého (Skutky 10,23-33)

č. 18 Vést církev (1. Timoteova 3,1-13) Patřit Bohu (1. Timoteova 6,11-19) Sloužit Bohu (2. Timoteova 2,14-26) Být připravený (1. Tesalonickým 5,1-11) Boží slovo (2. Timoteova 3,10-17)

Kategorie „Stezka písmáků plus”

Podle návodů, uvedených níže v oddíle „Související dokumenty“ – buď esej nebo biblický rozbor (exegeze), nejlépe z některé uvedené biblické knihy

 

Související dokumenty

Zadání Stezky písmáků plus  

Vzorová exegeze SP+   

Vzorová esej SP+  

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1396x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu