....

Chyba na stránce: Znalostní soutěž Stezka písmáků - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/odbory/odbory-duchovni-vychovy/1510-duchovni?autologin=1"

Znalostní soutěž Stezka písmáků

Znalostní soutěž Stezka písmáků

Zpět na: odbory  

Ve 2. kole pro postupující účastníky se bude soutěžit osobně 18.listopadu 2018 v Praze.               

 

 

Zpráva pro (nejen) pamětníky: Dne 4. 10. 2018 zemřel emeritní synodní senior Českobratrské církve evangelické Pavel Smetana. https://krizovatka.skaut.cz/dokumenty/category/60-2944?download=2206:60-zemrel-pavel-smetana

V této funkci vydal dobrozdání k soutěži Stezka písmáků, jež byla v roce 2000 zahájena.

Pravidla, biblické příběhy a texty pro ročník 2018:

 Přihlašování bylo zahájeno dne 1. dubna 2018 – viz soutěž po internetu: http://stezkapismaku.cz .

 V návaznosti na tradici, avšak s novými změnami, se soutěž koná dvoukolově takto:

V 1. kole pro všechny v místech, kde účastníci bydlí, a to podle „Pravidel“ vyvěšených zde a na webu Klubu Pathfinder; soutěžit lze v prvním kole již jen online, tj. formou e-learningu.  NOVINKA: v r. 2018 mohou také soutěžit rodiny, a to tak, že každý její člen bude soutěžit ve své kategorii (rodiče, děti) jak se přihlásili, soutěží po společné poradě, ale rodinný tým bude potřebovat dokončení 1. kola všech členů rodiny, aby kolo společně dokončili.

Ve 2. kole pro postupující účastníky se bude soutěžit osobně 18. listopadu 2018 v Praze.

Celá historie znalostní soutěže, včetně stručného popisu její nové podoby, je na webu: http://www.pathfinder.cz/akce/stezka-pismaku/ .

Vybrané biblické příběhy a texty podle kategorií soutěžících:

Kategorie:

N

M

S

P

Věk

0 – 9 let

10 – 12 let

13 – 17 let

18 let a starší

Maximální počet členů týmu

4

4

2

1

Počet otázek

35

50

65

65

Čas na zodpovězení otázek

Na internetu se řeší otázky i opravy tak dlouho, až jsou správně na 100%.

Příběhy Starého zákona

2, 5 a 6

2, 5 a 6

2, 5 a 6

2, 5 a 6

Celá kniha Starého zákona

-

-

1. Korintským

1. Korintským

Příběhy Nového zákona

12, 14, 17 a 20

12, 14, 17 a 20

12, 14, 17 a 20

12, 14, 17 a 20

Celé evangelium podle

-

Lukáše

Lukáše a Jana

Lukáše a Jana

Texty příběhů:

Starý zákon

č. 2 Čas odejít (Genesis 12,1-9) Boží slib Abrahamovi (Genesis 15,1-7) Naplnění slibu (Genesis 21,1-8) Nečekaná společnost (Genesis 28,10-16) Z protivníků přáteli (Genesis 33,1-11);

č. 5 Boží pravidla (Exodus 20,2-8.12-17) Zlaté tele (Exodus 32,1-14) Vůdce Jozue (Jozue 1,1-11) Přechod přes Jordán (Jozue 3,9-17) Dobytí Jericha (Jozue 6,6-20);

č. 6 Boží lid je neposlušný (Soudců 2,11-19) Debóra (Soudců 4,4–16) Gedeón (Soudců 7,17–21) Samson (Soudců 16,23–30) Rút (Rút 2,1–12).

Nový zákon

č. 12 Co dělat (Matouš 5,3-16) Jak se modlit (Matouš 6,5-15) Ježíšovo podobenství (Matouš 13,31-33.40-46) Dobrý Samaritán (Lukáš 10,25-37) Ztracený a nalezený (Lukáš 15,1-10);

č. 14 Poslední večeře (Lukáš 22,14-23) Ježíš před soudem (Jan 18,28-40) Ježíš umírá (Jan 19,16-30)Ježíš žije (Jan 20,11-20) Ježíš odchází do nebe (Skutky 1,1-11);

č. 17 Bůh vše obrací v dobré (Římanům 8,28-39) Boží duch (Galatským 5,22-26) Boží výzbroj (Efezským 6,10-17) Buď vděčný (Filipským 4,4-9) Nevzdávej to (Koloským 1,21-23a);

č. 20 Hlas a vidění (Zjevení 1,9-20) Milé církvi s láskou, Ježíš (Zjevení 3,10-22) Kdo drží všechno v rukou (Zjevení 7,9-17) Hurá! (Zjevení 19,5-10) Nový začátek (Zjevení 21,1).

Kategorie „Stezka písmáků plus”

Zájemce může podle návodů - uvedených v oddíle „Související dokumenty“ - zpracovat buď esej nebo biblický rozbor (exegeze), nejlépe z některé výše uvedené biblické knihy.

 

Související dokumenty - návody:

Zadání Stezky písmáků plus  

Vzorová exegeze SP+   

Vzorová esej SP+  

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2097x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu