....

Chyba na stránce: Petra Adamušková - Hruška - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/odbory/odbory-duchovni-vychovy/3435-petra-adamuskova-hruska?autologin=1"

Petra Adamušková - Hruška

Petra Adamušková - Hruška

Krátké představení Hrušky, členky Odboru duchovní výchovy…


Co dělám v Junáku:

Skautkou jsem se stala až ve svých 14. letech, ale proto, že je skauting opravdu pro každého, nebylo to překážkou. Brzy jsem se stala rádk

yní družiny 2. dívčího oddílu střediska ve Vsetíně a později, již ve vedení oddílu, jsem začala objevovat krásy mezinárodního skautingu. Momentálně jsem členkou zahraniční sekce ODV společně s Maruškou a Vojtou a na světové skautské konferenci mezinárodní organizace katolických

skautek v roce 2015 v Římě jsem byla zvolená jako vedoucí regionu Evropa ICCG. Díky týmu, který je složený ze zástupců různých skautských organizací z Evropy, a díky našemu kaplanovi (skautovi a knězi) Lucio Sembranovi z Říma se zde snažíme rozšiřovat a prohlubovat duc

hovní výchovu, zejména skrze výchovu k míru a prohlubování mezináboženského dialogu.

Co dělám v běžném životě:

Junák a dobrodružství „za obzorem“ mne inspirovalo i k mému studiu: Vystudovala jsem Mezinárodní vztahy a Evropská studia, pokračovala na magisterské Mezinárodní vztahy a energetickou bezpečnost a inženýrské Bezpečnostní plánování. V současné době jsem však povoláním maminkou dvou malých ratolestí. Volný čas věnuji zejména skautingu – ICCG a taktéž hraju lední hokej.

Motto:

„Try and leave this world a little better than you found it, and when your turn comes to die, you can die happy in feeling that at any rate, you have not wasted your time but have done your best.“

Robert Baden-Powell

Kontakt:

europe.iccg@gmail.com

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 754x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu