....

Chyba na stránce: Co děláme - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/odbory/odbory-duchovni-vychovy/635-co-delame?autologin=1"

Co děláme

Co děláme

Působnost ODV

 Odbor duchovní výchovy ODV) je zřizován výkonnou radou Junáka jako odborný garant rozvoje duchovního života v českém skautingu. Jeho poslání je zakotveno ve třech skautských principech, přičemž zejména podpora účinného naplňování prvního principu – Duty to God – ve skautských oddílech i hnutí jako celku je vlastním obsahem činnosti ODV. Z toho vyplývá, že má dvě roviny působení, které spolu souvisejí, ale přesto jsou dobře odlišitelné:

 • Služba celému hnutí, protože pro každého skauta jsou východiskem tři skautské principy – a tedy i jeho osobním závazkem je rozvoj vlastního duchovního života, případně rozvoj duchovního života svěřených chlapců a děvčat.
 • Pomoc oddílům se zdůrazněnou náboženskou výchovou, v nichž duchovní život převládající většiny členů má formu nějakého u nás uznaného náboženství.

Formy

 Hlavní formou služby celému hnutí je podíl na tvorbě výchovných materiálů nového skautského programu, a to jak metodických publikací (Nikdy nekončící dobrodružství, Kdo jsem), tak vlastních výchovných nástrojů (Stezky, odborky, hry, programy apod.)
Pro oddíly se zdůrazněnou náboženskou výchovou ODV vydává měsíčník Na dobré stopě a organizuje (spolu s Klubem Pathfinder) biblickou soutěž Stezka písmáků. V ODV také působí ústřední duchovní rádci některých církví: Adventistů sedmého dne, Českobratrské církve evangelické a Římskokatolické církve.
Při ODV působí jedna ze dvou komisí pro udělování OČK v oblasti Myšlenkových základů skautingu a historie.

napsal Edy

Sekce ODV a jejich koordinátoři

 • vzdělávací akce (4kurz, víkendovky, celostátní semináře typu Elixír)   Jiří Kolář (Rys)

 • mezinárodní aktivity (zahraniční akce, překlady materiálů, inspirace ze zahraničí)   Vojtěch Dabrowski

Více o koordinátorech jednotlivých sekcí i dalších členech ODV najdete pod záložkou Kdo jsme.

SEKCE ODV a jejich koordinátoři

 

 • vzdělávací akce (4kurz, víkendovky, celostátní semináře typu Elixír)

o    – Jiří Kolář – Rys

 • metodika (texty, pro celé hnutí (Stezky, texty ve skautských časopisech, odborky), i speciálně pro oddíly se zdůrazněnou náboženskou výchovou (Liliový kříž, specifické odborky)
       • – Jiří Zajíc – Edy
 • komunikace (web, měsíčník Na dobré stopě)

o    – Anna Procházková – Andy

 • „k hnutí (projekt Hledání 1. principu)

o    – Svatava Šimková Sluníčko

 • mezinárodní aktivity (zahraniční akce, překlady materiálů, inspirace ze zahraničí)

o    – Vojtěch Dabrowski

 • Stezka písmáků (soutěž pro podporu zájmu o Bibli)

o    – Roman Buchtel – Růža

Více o koordinátorech jednotlivých sekcí i dalších členech ODV najdete pod záložkou Kdo jsme.

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu