....

Chyba na stránce: Jiří Zajíc - Edy - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/odbory/odbory-duchovni-vychovy/637-jiri-zajic-edy?autologin=1"

Jiří Zajíc - Edy

Jiří Zajíc - Edy

Krátké představení Edyho – vedoucího Odboru duchovní výchovy…

Vzdělání a profese 

Vystudoval jsem obor numerická matematika na MFF UK (1975). 
Určit mou „profesi“, není dnes snadné. Rok jsem jako asistent učil na katedře Aplikované matematika a výpočetní techniky FSI ČVUT, pak jsem 15 let pracoval jako matematik analytik ve Výpočetním centru VŠE, kde jsem se zabýval zejména problematikou využívání počítačů pro podporu výuky (například systémem umožňujícím počítačovou prezentaci a testování). Pak se změnil režim a mohl jsem dělat to, co jsem dělal do té doby tomu režimu navzdory: v letech 1983 až 1990 jsem byl hlavním redaktorem ústředního ilegálního (katolického) týmu pro katechezi (působili v něm např. Miloslav Vlk, Jožka Kopecký a Aleš Opatrný) – a po roce 1990 jsem byl požádán, abych založil redakci náboženského života v Československém rozhlasu. Tu jsem vedl do roku 1994 a pak v ní pracoval až do října 2001. V té době jsem už dva měsíce pracoval jako ředitel Kanceláře České rady dětí a mládeže, kde moje placená „mise“ skončila v březnu 2005. Od června 2005 do února 2006 jsem byl ředitelem analytického odboru Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (měl jsem na starosti zejména posuzování rozhlasového a televizního vysílání z hlediska působení na děti a mládež a z hlediska objektivity; jsem mimo jiné odborník na reality show VyVolení a Big Brother). A když jsem v této funkci (po intenzivním úsilí zástupců ODS a KSČM) skončil, pracoval jsem až do konce roku 2007 pro Úřad RRTV jako externí analytik. Znovu jsem si vyzkoušel na několik měsíců, jak se žije nezaměstnaným, a od září 2008 jsem nastoupil jako vedoucí oddělení propagace, dokumentace a informatiky v Národním institutu dětí a mládeže MŠMT, kde pracuji dosud. V letech 1996–2003 jsem navíc externě učil na Vyšší odborné škole publicistiky, dva roky také na vyšší sociálně-teologické škole Jabok. Od roku 1998 jsem členem týmu Centra pro sociální otázky při České biskupské konferenci, který vede prof. Lubomír Mlčoch. Většinou se stručně charakterizuji jako publicista, pedagog a mediální analytik ;-)

Skautská „kariéra“ 


Roku 1968 jsem v 17 letech začal vést vlčáckou smečku v tehdy homogenním pražském katolickém středisku Maják. Po likvidaci Junáka jsem byl v letech 1970–1990 předsedou odboru turistiky při TJ Sokol Praha Krč (TOM), který je dnes největším pražským skautským střediskem Blaník. Od roku 1990 do roku 2001 jsem byl člen Ústřední rady Junáka (v letech 1992–1995 místostarostou). Jako člen Ústřední rady jsem byl předsedou Duchovní rady, posléze zpravodajem pro oblast duchovní výchovy. Od roku 1998 jsem kmenovým instruktorem VLK a ILŠ Gemini. V současnosti jsem opět předsedou duchovního odboru, členem metodické skupiny pro nový skautský program a v ní garant oblastí Kdo jsem a Můj kamarád.

Kontakt: 

edy@skaut.cz

Další informace například zde: 


cs.wikipedia.or­g/wiki/Jiří_Za­jíc 
www.signaly.cz/ji­ri-zajic 
www.gewiki.cz/Edy 
www.sfr.cz/stran­ky/spolecenstvi­/narod_spol.htm 
http://www.chris­tnet.cz/magazin/au­tor.asp?autor=jz

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu