....

Chyba na stránce: Jiří Kolář - Rys - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/odbory/odbory-duchovni-vychovy/640-jiri-kolar-rys?autologin=1"

Jiří Kolář - Rys

Jiří Kolář - Rys

Krátké představení Rysa, člena Odboru duchovní výchovy…

Vzděláním jsem estetik (maturita), pedagog (PedF UK) a katolický teolog (KTF UK). 
Živím se jako DTP grafik a učitel (předtím také jako umělecký truhlář, řeholník i ubytovatel bezdomovců…). 
Skautskou „kariéru“ (tj. vlče 1974 až vedoucí oddílu 1987) jsem udělal v 5. pražském oddíle. Na začátku devadesátých let jsem pak začal pracovat i v ODV (tvorba Liliového kříže atd.) a v ELŠ. 
V současné době působím jako instruktor a vůdce lesní školy Protos. Dále přednáším na čekatelských a vůdcovských kurzech (myšlenkové základy skautingu, pedagogiku a psychologii) i na rádcovských kurzech. V ODV mám na starosti sekci akcí, tedy především koordinaci skautského duchovně zaměřeného kurzu "4kurz ODV" i víkendových seminářů. Dále taky pomáhám při tvorbě duchovních odborek, nového Liliového kříže atd.

Kontakt: 

kolarj@fzu.cz

logo

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu