....

Chyba na stránce: Vojtěch Dabrowski - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/odbory/odbory-duchovni-vychovy/641-vojtech-dabrowski?autologin=1"

Vojtěch Dabrowski

Vojtěch Dabrowski

Krátké představení Vojty, člena Odboru duchovní výchovy…

Členem Junáka od roku 1990, v letech 1995 – 2000 vůdce 31. oddílu skautů, od roku 2001 do roku 2007 vůdce střediska LUX v Praze 2. Současně pracuje jako předseda revizní komise na ORJ Praha 2. Členem odboru duchovní výchovy od roku 2002. 
V rámci odboru duchovní výchovy se věnuje zejména kontaktům s Mezinárodní konferencí katolických skautů (ICCS) a další aktivitám souvisejícím s mezinárodními aktivitami zaměřenými na duchovní rozměr skautingu. 
Dále společně s ostatními členy odboru organizuje celostátní semináře vedoucích křesťanských oddílů v ČR.

Kontakt: 

vojtech.dabrow­ski@kzc.cz

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu