....

Chyba na stránce: Marek Bárta - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/odbory/odbory-duchovni-vychovy/644-marek-barta?autologin=1"

Marek Bárta

Marek Bárta

Krátké představení Marka, člena Odboru duchovní výchovy…

Skautské vzdělání: 

ČZ 1991, VZ 1993, ELŠ 1994

Členem Junáka jsem od roku 1990. Rok nato jsem převzal vedení 137. oddílu skautů Havrani v pražském středisku Blaník. V současné době vedení oddílu předávám svým nástupcům. 
V druhé polovině devadesátých let jsem působil jako instruktor roverského lesního kurzu Fons (Orlovy), nyní jsem členem instruktorského týmu čekatelského kurzu Řemřich, který pořádá naše středisko. 
Od své konverze v roce 1990 mne velmi zajímá otázka rozdělení křesťanstva. I proto jsem na Evangelické teologické fakultě UK vystudoval bakalářský obor Teologie křesťanských tradic a v současnosti se snažím studovat teologii v magisterském studijním programu. 
V rámci ODV mám na starosti kontakty s mezinárodní Radou protestantů ve skautingu (CPGS) a jsem také členem Edyho zkušební komise OČK MZS.

Kontakt: 

marek.barta@ju­nak.cz

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu