....

Chyba na stránce: Doporučená literatura - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/odbory/odbory-duchovni-vychovy/650-doporucena-literatura?autologin=1"

Doporučená literatura

Doporučená literatura

Základní přehledy

o historii Českých zemí i světa s důrazem na souvislosti důležité pro porozumění podmínkám vzniku skautingu a jeho dalšího vývoje.

  • Kronika skautingu v Československu, Brno
  • László NAGY: 250 milionu skautů
  • Rudolf PLAJNER: Hledání zaváté stopy
  • Rudolf PLAJNER: Úsvit českého junáctví

ve filozofii

  • Arno ANZENBACHER: Úvod do filosofie
  • Jan SOKOL: Malá filosofie člověka
  • Jan SOKOL: Slovník filosofických pojmů

o hlavních náboženských a duchovních proudech

  • William RAEPER, Linda SMITHOVÁ: Úvod do světa idejí
  • Hans WALDENFELS: Světová náboženství

Širší rozhled o výchově (nejen skautské) a o jiných významných výchovných hnutích u nás i ve světě, mj. porozumění pedagogickému úsilí Komenského.

  • Václav BŘICHÁČEK: Poselství skautské výchovy
logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu