....

Chyba na stránce: Zkušební komise - Merkur - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/odbory/odbory-duchovni-vychovy/651-zkusebni-komise-merkur?autologin=1"

Zkušební komise - Merkur

Zkušební komise - Merkur

XXVII. zkušební období (2014)

Složení zkušební komise

Předseda: Miloš Blažek – Merkur Členové: Hana Bouzková – Ezop (místopředsedkyně), Jitka Radkovičová – Tiki, Jan Pečený – Neptun, Slavomil Janov – Nashville, Vladislav Jech – Kamzík (tajemník)

Termíny

Uzávěrka přihlášek: 6. 10. 2014 ! Informativní schůzka: 17. 10. 2014 v 17:00 hod., ústředí Junáka, Senovážné nám. 24, Praha 1 (4. patro), zasedací místnost (zde bude mj. upřesněn rozsah písemné práce). Zkušební pohovor: pátek 21. 11. 2014, ústředí Junáka, Senovážné nám. 24, Praha 1 (4. patro), zasedací místnost (přesný časový rozvrh bude upřesněn přihlášeným zájemcům).

Zkouška

Požadavky: Podle novelizovaného Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka (str. 72 až 74) a příruček pro Vůdcovské zkoušky, kap. Myšlenkové základy skautingu a Historie.

Forma zkoušky

Předpokladem pro vykonání zkoušky je písemná práce – termín odevzdání je nejpozději 6. 11. 2014 – a významnou částí zkoušky je vždy osobní pohovor. Komise v této souvislosti upozorňuje, že pro zájemce nepořádá žádný přípravný kurz, uchazeči se připravují sami anebo mohou využít konzultace se členy komise. Jiná doporučená literatura: Čítanka pro instruktory, TDC. (Další doporučená literatura bude oznámena a také částečně nabídnuta k zakoupení při výše uvedené informativní schůzce.).

Náležitosti písemné přihlášky

Uchazeč ji zašle s uvedením údajů podle kapitoly 8.6 novelizovaného Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka podle vzoru For-ock-04–01.xls – formulář; přihlášku ve stejném termínu do 6. 10. 2014 doplní kopií svého vůdcovského dekretu.

Kontakty

Adresa: Miloš Blažek – Merkur, Panuškova 9, 140 00 Praha 4, e-mail: merkurels@ema­il.cz, telefon: 241 441 806 (Miloš Blažek); kontakty na tajemníka komise – mobil: 737 537 534 a e-mail: vjech.kamzik@vol­ny.cz (Vladislav Jech)

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu