....

Chyba na stránce: Zkušební komise - Edy - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/odbory/odbory-duchovni-vychovy/652-zkusebni-komise-edy?autologin=1"

Zkušební komise - Edy

Zkušební komise - Edy

Složení komise
předseda: Jiří Zajíc – Edy
členové: Marek Bárta, Petra Bašová – Fidla, Darina Bártová
Termíny

Uzávěrka přihlášek: Zkušební termín je vyhlášen do tří měsíců poté, co se sejdou alespoň dva zájemci, tak, aby vyhovoval všem zúčastněným

Informativní schůzka: Není třeba, konzultace se řeší přednostně e-mailem. V případě zájmu je ale možné se domluvit na osobním setkání.

Odevzdání prací: Jakákoliv práce (i třeba již vytvořená), které se týká tématiky Myšlenkových základů skautingu a která prokazuje schopnost zájemce/zájemkyně vytvořit kvalitní písemný text a pracovat s odbornou literaturou. Práci je třeba předložit nejpozději týden před konáním zkoušky. Doporučuji ji ovšem zkonzultovat dříve.

zkoušky: V dohodnutém termínu (zpravidla v Praze v podvečer, trvání 2,5 až 3 hodiny)

Zkouška

Požadavky:

  1. Aktivní přístup k problematice rozvoje duchovního života ve skautingu, schopnost samostatně o této problematicka uvažovat a komunikovat
  2. Vlastní zkušenosti s nějakou podobou duchovního života a zkušenosti s rozvíjením duchovního života v rámci skautingu (ve vlastnímoddíle, na vzdělávacích akcích apod.)
  3. Pochopení podstaty duchovního života a jeho souvislost s životem duševním
  4. Základní schopnost práce s odbornou literaturou v této oblasti, dobré písemné i ústní vyjadřování

Forma zkoušky:

Partnerská diskuse všech účastníků zkoušky o vlastních zkušenostech s duchovním životem a jeho upoatňování v českémskautingu, o písemné práci a o uplatnění duchovního rozvoje v novém skautském programu. Dále vyjasnění případných problémů.

Jiná doporučená literatura:

Nikdy nekončící dobrodružství

Kdo jsem – metodika ke stezce

Kontakty
adresa: Jiří Zajíc – Edy
Obětí 6. května 4, 140 00 Praha 4
e-mail: edy@skaut.cz
telefony:
logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu