....

Chyba na stránce: Archiv + dokumenty - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/odbory/odbory-duchovni-vychovy/658-dokumenty?autologin=1"

Archiv + dokumenty

Archiv + dokumenty

Novější dokumenty (1990 a novější):

Br.Jiří Čejka – Péguy se na základě svých studií i kontaktů doma i ve světě zamýšlí nad smyslem skautingu i jeho budoucností (pdf, 0,5 MB):

Br. Zdeněk Navrátil – Fetišek se zamýšlí nad pěšinami, cestami na kterých skautky a skauti hledají a nacházejí duchovní rozměr skautingu, skautskou spiritualitu (pdf, 1,3 MB):

Br. Jiří Grygar – Dřímal při semináři ELŠ v lednu 2011 přednášel o vědě a víře, (stručný obsah, pdf, 100 kB):

Stanovisko ÚDR ČCE k novým skautským stezkám (pdf, 120 kB):

Problém náboženského sektářství ve výchovné praxi - souhrnná práce Doc. Ivana O. Štampacha a Mgr. Jiřího Zajíce k problematice sekt a nových náboženských směrů:

Česká mládež a Evropská unie - srovnávací studie o postojích mladých lidí v ČR a v rámci EU a o „připravenosti“ české mládeže na vstup do EU (na základě studií Doc. PhDr. Petra Saka, Csc. a výsledků Eurobarometru):

Odkud a kam - vystoupení J. Zajíce na kolokviu České psychoterapeutické společnosti. Podle výsledků srovnávacího hodnotového výzkumu skautů a obecné populace MEDIAN říjen 2000 až březen 2001:Starší dokumenty (do roku 1990):

Oběžníky Ústřední duchovní rady Junáka v PDF:
Oběžník ÚDR (katolická sekce) číslo 1, září 1946: 


Oběžník ÚDR (katolická sekce) číslo 4, leden 1947:
Oběžník ÚDR (katolická sekce) číslo 5, únor 1947: 
Oběžník ÚDR (katolická sekce) číslo 6, březen 1947:
Oběžník ÚDR (katolická sekce) číslo 7, duben 1947:
Oběžník ÚDR (katolická sekce) číslo 8, květen 1947:
Oběžník ÚDR (katolická sekce) číslo 9, červen 1947:

Oběžník ÚDR (evangelická sekce), duben 1947:
Oběžník ÚDR (evangelická sekce), listopad 1947:
Oběžník ÚDR (evangelická sekce), únor 1948:

Časopis Oheň: (časopis pro křesťanskou skautskou mládež vydávaný Duchovní radou Junáka v Č. Budějovichích)
Oheň číslo 1, květen 1947:


Oheň číslo 2, listopad 1947:
Oheň číslo 3, prosinec 1947:
Oheň číslo 4, leden 1948:
Oheň číslo 4, leden 1948:

p. s. Máte-li chybějící čísla těchto časopisů, prosím o jejich zapůjčení ke zkopírování. Rys rys@post.com

Jan F. Remišer: Seznam dokumentů o existenci skautské organizace katolíků (uzavřeno v r. 1980)
Tento seznam je ve skutečnosti zajímavým popisem historie katolického skautingu od roku 1914 do roku 1970. Seznam je zde uveden dvakrát. Nejdříve finální verze a pak koncept (který ale obsahuje další informace). Bohužel nevíme, kde se dokumenty, zde popsané, nyní nalézají.

 

logo

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu