....

Chyba na stránce: Archiv + dokumenty - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/odbory/odbory-duchovni-vychovy/658-dokumenty?autologin=1"

Archiv + dokumenty

Archiv + dokumenty

 Novější dokumenty:

Br.Jiří Čejka – Péguy se na základě svých studií i kontaktů doma i ve světě zamýšlí nad smyslem skautingu i jeho budoucností (pdf, 0,5 MB):

Br. Zdeněk Navrátil – Fetišek se zamýšlí nad pěšinami, cestami na kterých skautky a skauti hledají a nacházejí duchovní rozměr skautingu, skautskou spiritualitu (pdf, 1,3 MB):

Br. Jiří Grygar – Dřímal při semináři ELŠ v lednu 2011 přednášel o vědě a víře, (stručný obsah, pdf, 100 kB):

Stanovisko ÚDR ČCE k novým skautským stezkám (pdf, 120 kB):

Problém náboženského sektářství ve výchovné praxi (RTF, 110 kB) 
- souhrnná práce Doc. Ivana O. Štampacha a Mgr. Jiřího Zajíce k problematice sekt a nových náboženských směrů

Česká mládež a Evropská unie (RTF, 275 kB) 
- srovnávací studie o postojích mladých lidí v ČR a v rámci EU a o „připravenosti“ české mládeže na vstup do EU (na základě studií Doc. PhDr. Petra Saka, Csc. a výsledků Eurobarometru)

Odkud a kam (RTF, 68 kB) 
- vystoupení J. Zajíce na kolokviu České psychoterapeutické společnosti. Podle výsledků srovnávacího hodnotového výzkumu skautů a obecné populace MEDIAN říjen 2000 až březen 2001.

 Starší dokumenty:

 

 

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu