....

Chyba na stránce: Infoodbor: Poslání - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/odbory/odbory-infoodbor/1833-poslani?autologin=1"

Infoodbor: Poslání

Infoodbor: Poslání

Struktura a cíle činnosti Infoodboru

 

 • Infoodbor byl zřízen 24. 10. 2008 jako pracovní skupina při VRJ pod vedením Organizačního zpravodaje Junáka.
 • Úkolem Infooboru je sledovat aktuální stav a možnosti využití informačních technologií v Junáku, navrhovat možná zlepšení a metodicky vést případný vývoj nových prvků IT pro potřeby Junáka.
 • Jednou z aktivit Infoodboru je vedení vývoje on-line systému pro evidenci členů a jednotek Junáka skautIS, který dále slouží jako základ dalším aplikacím, které umožní účelné a bezpečné využití získaných a zpracovávaných údajů.

   

Další aktivity infoodboru

 • technické zázemí (servery zálohování)
 • kancelář – nákup software a hardware
 • ochrana osobních údajů
 • online služby (Google apod.)
 • datové schránky, registry, elektronické podpisy
 • členské karty
 • časopisy, JUN/TDC - sjednocení obchodů?
 • informatický Svojsíkáč

 

Podněty od VRJ

 • hledat možnosti, jak usnadnit lidem práci pomocí technologie (nástroje pro věci, které lidé dělají - hlášenky, vytváření rozpočtu, plánu střediska aj.)
 • strukturování, koncepce skautských webů (co je náš hlavní web, jak na něj mají být navázány další věci - např. web pro vedoucí, tématický podweb o práci se znevýhodněnými dětmi aj.)
 • jak zlepšit procesy KÚJ (možná i řízení kanceláře a ústředních orgánů), BPR
 • výhled pro KÚJ kam dál směřovat, jak využívat techniku a SW atd.
 • systém pro plán VRJ/úkolování atd.
 • metodika pro používání věcí - GoogleDocs, Skype, Doodle a další moderní nástroje - "zkuste toho využít, používá se to takhle" - laické články na webu/Skautingu?
 • síť spolupracovníků ústředí - vazby na benefity aj.

 

Další náměty

 • hledání možností získání software zdarma pro OJ Junáka či naše dobrovolníky/činovníky (TechSoup aj.)
 • monitoring webů provozovaných ústředí, systém webů/struktura/tematičnost
 • možnost slevy na HW - dlouhodobě od Dellu či jinde?
logo

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu