....

Chyba na stránce: Jak se k nám přidat? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/odbory/odbory-persoodbor/4285-jak-se-k-nam-pridat?autologin=1"

ODBOR PRO PERSONALISTIKU

Odbor pro personalistiku (dále "PO") je pestré společenství lidí, jehož cílem je napomáhat vedoucím skautských dobrovolnických týmů k tomu, aby mohli vést své týmy úspěšně a s pocitem uspokojení.

PO vedoucím nabízí potřebné nástroje i informace a usiluje o možnosti opory přímo v jejich okrese a kraji. PO participuje na projektech naplňujících cíle Strategie 2022 a realizuje další projekty v souladu s vizí odboru.

Při práci s tématem vedení spolupracovníků a týmů chce PO vědomě vycházet ze slabých i silných stránek členů odboru, usiluje o další vzdělávání členů v oblasti personalistiky, chce rozvíjet a sledovat trendy proměn ve společnosti a reagovat na ně.

Dále chceme jako PO získávat zpětnou vazbu nejen na vlastní činnost odboru, ale i na činnost ústředních orgánů Junáka v této oblasti.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 439x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu