....

Chyba na stránce: Odbor pro personalistiku - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/odbory/odbory-persoodbor/677-odbor-pro-personalistiku1?autologin=1"

ODBOR PRO PERSONALISTIKU

Odbor pro personalistiku (dále "PO") je pestré společenství lidí, jehož cílem je napomáhat vedoucím skautských dobrovolnických týmů k tomu, aby mohli vést své týmy úspěšně a s pocitem uspokojení.

PO vedoucím nabízí potřebné nástroje i informace a usiluje o možnosti opory přímo v jejich okrese a kraji. PO participuje na projektech naplňujících cíle Strategie 2022 a realizuje další projekty v souladu s vizí odboru.

Při práci s tématem vedení spolupracovníků a týmů chce PO vědomě vycházet ze slabých i silných stránek členů odboru, usiluje o další vzdělávání členů v oblasti personalistiky, chce rozvíjet a sledovat trendy proměn ve společnosti a reagovat na ně.

Dále chceme jako PO získávat zpětnou vazbu nejen na vlastní činnost odboru, ale i na činnost ústředních orgánů Junáka v této oblasti.

Odbor pro personalistiku

Neváhej nás kontaktovat s nápady, připomínkami či podněty na personalistka@skaut.cz.

Zároveň nás také sleduj na Facebooku, abys měl/a aktuální přehled, co se ve světě personalistiky děje :)

A kdo se za odborem skrývá?

 Něco málo o nás: 

Vedoucí odboru: HANČA - Hana Švábíková

V persoodboru je od roku 2015. V persoodboru se jí v minulých letech podařilo napsat několik článků a podílela se na přípravě Helpdesku 2019. Personalistikou se zabývá i v profesním životě. Je v týmu VLK Quo Vadis a baví jí zážitková pedagogika.

Ráda jezdí na velé výlety s malým batůžkem.

 

LÍDA - Ludmila Hobzová

V odboru je od roku 2014. Od roku 2016 do 2018 byla jeho vedoucí.
V minulosti se starala o jednotlivé projekty (uvítací balíčky, HelpDesk, ...)Je vedoucí KUJ a organizuje akce jako je Valný sněm nebo setkání VRJ s odbory. 

Stále má spoustu energie a ještě se u toho na všechny usmívá.

KAČKA - Kateřina Slavíková

V odboru je od roku 2015. Má za sebou několik seminářů a článků do skautských časopisů a v roce 2019 byla v úzkém týmu HelpDesku. Zajímá se o mentoring i koučink a je instruktorkou VLK Falconeri. 

Kačka si hravě poradí s každým úkolem.

MARKÉT - Markéta Bézová

V persoodboru je od roku 2017. V roce 2019 se podílela na přípravě HelpDesku a dělala rozhovor o fungování mentoringových principů do časopisu Skauting.

Má ráda skautování, přírodu, cestování a společnost fajn lidí - nejlépe všechno najednou.

 

PRCEK - Jana Jirasová

V persoodboru je od roku 2017. V persoodboru má za sebou několik seminářů.  Zabývá se tématikou dospělého nováčka a je zpravodajkou VRJ pro dospělé a personalistiku.

Má dlouholeté zkušenosti z oblasti HR.

BRUSINKA - Veronika Žáčková

Zakladatelka Odboru pro personalistiku.

Je stále usměvavá, energická a plná nápadů.

Josef Boubín

Josef je v odboru od roku 2019.

 

Je na ústředí koordinátor personalistických projektů.

Je vůdcem střediska v Úvalech a ve svém volnu rád mizí do ticha přírody a volné večery si zpestřuje četbou, hrou na housle a během.

 


Další, kteří nám dávají drahocenné rady:

Karamela, Štěnice, Flek, Špalek, Plavčík, Bilbo, Vendy a další

logo

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu