....

Chyba na stránce: Skautský odbor - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/odbory/odbory-skautsky/664-skautsky-odbor?autologin=1"

Skautský odbor

Skautský odbor

Skautský odbor je orgán určený pro podporu vůdců, vůdkyň a dětí výchovné kategorie skautů a skautek. Aby mohl efektivně pomáhat, kde je třeba, tak jakékoliv starosti, připomínky, nápady, prosby posílejte bez váhání na skabor@skaut.cz.

Poslání odboru

  • udržování a rozvoj výchovných nástrojů (např. revize stezky, podpora odborek, vydání podpůrných materiálů atd.)
  • podpora rádců a rádkyň
  • zajištění stabilních akcí (např. Svojsíkův závod, …) 
  • oborová oponentura (k nově vznikajícím materiálům, k časopisům, vzdělávání atd.)
  • informování hnutí o dění pro danou věkovou kategorii
  • zjišťování poptávky a zpětné vazby z hnutí

 

Skautský odbor je otevřené uskupení lidí, kteří chtějí pomáhat skautským vůdcům při vedení a výchově skautů a skautek. Pokud by i tebe zajímala a lákala taková činnost, tak se naváhej ozvat. Důležité je nadšení a chuť se na něčem podílet ;)

Tým

tým skaboru

logo

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu