....

Chyba na stránce: Cíle odboru SpV - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/odbory/odbory-spv/clenove-odboru/668-cile-odboru-spv?autologin=1"

Cíle odboru SpV

Cíle odboru SpV

Odbor Skauting pro všechny (SpV) zajišťuje různé formy podpory oddílů a jejich vedoucích v začleňování dětí se specifickými potřebami do skautských oddílů, a to tak, aby:

  • nabízel podporu vůdcům (potažmo celým oddílům) a jejich zapojení nechal na jejich dobrovolném rozhodnutí podle jejich možností,
  • nabídky pro oddíly zohledňovaly jejich možnosti (zejména pak personální),
  • aby stále docházelo v co největší míře k využívání skautské metody,
  • byla posilována sounáležitost a respekt mezi dětmi v oddílech,
  • vedoucí oddílů měli nabídku adekvátního vzdělávání a měli dostatek informací k tomu, aby byli schopni rozpoznat jednotlivá znevýhodnění a posoudit své vlastní postoje a energii pro práci s dětmi se specifickými potřebami,
  • v dlouhodobém výhledu vedoucí oddílů, jejichž členy jsou i  děti se specifickými potřebami, měli možnost konzultace s odborníkem,
  • oddíly se znevýhodněnými dětmi měly dostatečnou podporu v odboru, či aby jim odbor zprostředkoval kontakty na příslušné místní specializované organizace,
  • se inkluzivní přístup stával postupně více a více přijímaný u vedoucích oddílů a v širokém povědomí celého hnutí.
logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu