....

Chyba na stránce: Pro vedoucí - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/odbory/odbory-spv/clenove-odboru/669-pro-vedouci?autologin=1"

Pro vedoucí

Pro vedoucí

Odbor Skauting pro všechny (SpV) nabízí pro vedoucí oddílů a další členy vedení:

  • seminář Z nevýhody výhoda – můžeš se každý podzim zúčastnit našeho semináře, kde získáš základní informace o specifických potřebách, se kterými mohou děti do oddílů přicházet, a tom, jak můžeš s takovými dětmi pracovat, aby se v oddíle cítili dobře.

Víkendový seminář je určen pro kohokoli, kdo působí ve vedení oddílu se zájmem o uvedené téma. Program semináře se skládá z informačních bloků, praktických workshopů, diskuzí i zážitkových her spojených s tématem práce s dětmi se specifickými potřebami. Podmínkou absolvence je aktivní účast na programech semináře.

  • akce zaměřené na vybranou problematiku – během roku pořádáme specializované akce na konkrétní témata (např. sociální znevýhodnění, setkání vedoucích oddílů, které pracují s dětmi se specifickými potřebami, apod.). Jejich aktuální nabídku najdeš na webové stránce spv.skauting.cz
  • poradnu o práci s dětmi se specifickými potřebami – pokud máš problémy se začleněním dítěte se specifickou potřebou do oddílu, nebo se chystáš k přijetí nováčka s nějakým handicapem, obrať se na adresuporadna.spv@skau­t.cz, předáme ti kontakt na odborníka, navrhneme konkrétní praktické kroky, pošleme ti tipy na zajímavé materiály nebo tě skontaktujeme s oddíly, které mají podobnou zkušenost za sebou.
  • příručka Z nevýhody výhoda – obsahuje základní informace o specifických potřebách dětí, ilustruje je na konkrétních příkladech a popisuje i se zřetelem na činnost skautských oddílů, jak s těmito dětmi vhodně komunikovat a pracovat. Příručka je ke stažení na naší webové stránce spv.skauting.cz.
  • pomoc se získáním finančních prostředků – pokud chceš získat speciální finanční prostředky pro podporu začlenění dítěte/dětí se specifickými potřebami (např. vybudování bezbariérového přístupu do klubovny) doporučíme ti vhodnou grantovou výzvu a poradíme při vypracovávání žádosti. Připravujeme také v grantovém kalendáři pravidelný přehled aktuálních grantových výzev, do kterých můžeš podat projekt na zajištění této potřeby. Pokud máš zájem využít některou z nabízených podpor, napiš na adresu poradna.spv@skau­t.cz.

Dále nabízíme konzultaci před pořádáním rozsáhlejšího projektu – chystáš-li se pořádat rozsáhlejší akci/projekt, které se dotýká tématu práce s dětmi se specifickými potřebami (celostředisková hra, zapojení tématu do družinových či oddílových schůzek, příprava programu pro děti z dětských domovů nebo ze sociálně vyloučené lokality, …), zkonzultujeme s tebou tvé plány, předáme kontakty na odborníky nebo odkazy na zajímavé materiály.

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu