....

Chyba na stránce: Marie Podvalová - Knedla - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/odbory/odbory-spv/clenove-odboru/672-marie-podvalova-knedla?autologin=1"

Marie Podvalová - Knedla

Marie Podvalová - Knedla

poradna

foto/obrázek poskytl(a): František Šereda

rok narození:

  • 1985

vzdělání:

  • speciální pedagogika (PedF UK)
  • nyní prochází psychoterapeutickým výcvikem PCA při Diakonii ČCE

pracovní zkušenosti:

  • logopedka, pracuje s dětmi i dospělými s narušenou komunikační schopností
  • zkušenost má se skupinovou výukou v MŠ a ve třídě pro mimořádně nadané žáky v ZŠ
  • ze svého blízkého okolí má dlouholetou zkušenost s dětmi v náhradní rodinné péči

skautské zkušenosti: 
- vedoucí oddílu světlušek, skautek 
- výchovná zpravodajka dívčího kmene střediska 
- členka výchovného týmu Prahy 8 
- lektorka na skautských kurzech

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu