....

Chyba na stránce: Johana Schovánková - Jóža - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/odbory/odbory-spv/clenove-odboru/675-johana-schovankova-joza?autologin=1"

Johana Schovánková - Jóža

Johana Schovánková - Jóža

síť oddílů

foto/obrázek poskytl(a): František Šereda

rok narození:

  • 1991

vzdělání:

  • studuje speciální pedagogiku (PedF UK)

pracovní zkušenosti:

  • pracuje jako osobní asistentka u dětí s poruchou autistického spektra

skautské zkušenosti:

  • vůdkyně oddílu skautek
  • lektorka na skautských kurzech
logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu