....

Chyba na stránce: Pozvánka na jednodenní seminář: Jak pracovat s tématem uprchlictví na skautských kurzech a v oddílech? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/odbory/skauti-na-zemi/2372-pozvanka-na-jednodenni-seminar-jak-pracovat-s-tematem-uprchlictvi-na-skautskych-kurzech-a-v-oddilech-3?autologin=1"

SKAUTI NA ZEMI

Skauti na Zemi byl společný projekt Junáka - českého skauta a NaZemi, do kterého byly zapojeny i další skautské a globálně vzdělávací organizace ze Slovenska, Polska, Slovinska, Řecka, Velké Británie i Německa - dohromady 11 organizací ze sedmi zemí. Po ukončení projektu zahájil svoji činnost odbor Skauti na Zemi, který na jeho činnost navazuje.  

Cílem odboru a tohoto širokého projektu (Scouts and Guides: Active Global Citizens) je posílit roli skautského hnutí v podpoře důstojného života, lidských práv, rovnosti a spravedlnosti ve světě. Usiluje o to, aby skauti a skautky vnímali svět celistvě a v souvislostech a aby díky tomu dokázali domýšlet dopady svého jednání. Věříme, že toto porozumění přispěje k zodpovědnějšímu rozhodování i chování každého z nás.

Pozvánka na jednodenní seminář: Jak pracovat s tématem uprchlictví na skautských kurzech a v oddílech?

V neděli 17. 4. v Praze ve Skautském Institutu a v sobotu 30. 4. v Brně v Centru Syřiště (NaZemi, Kounicova 42) bude od 10 do 18 hodin probíhat jednodenní seminář organizace NaZemi pro skautské vzdělavatele a vedoucí oddílu. Tématem semináře bude hledání odpovědí na otázky:

  • Proč se v Junáku věnovat otázkám, na které neznáme správné odpovědi?
  • Jak pracovat s kontroverzními tématy, kdy do hry vstupují emoce a individuální postoje?
  • Jak využít uprchlické téma k diskusí o hodnotách?

Na semináři bude zároveň představena související příručka vznikající ve spolupráci Junáka - českého skauta a NaZemi.

 

Akce je určena pro skautské vzdělavatele, vedoucí oddílů a všechny, kdo pracují s dětmi a dospívajícími.

 

Seminář povedou a těší se na vás skautské vzdělavatelky Dajda a Peťa.

 

Pro bližší informace či přihlášení se obraťte na petra.vackova@skaut.cz.

 

Petra Vacková

koordinátorka projektu Skauti na Zemi

 

 


Tento projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie. Obsah článku je zcela na odpovědnosti NaZemi a jako takový nemůže být považován za stanovisko Evropské unie. Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce.

 
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1402x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

2 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu