....

Chyba na stránce: Jak (se) vzdělávají - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/odbory/skauti-na-zemi/2616-akce-a-vzdelavani?autologin=1"

SKAUTI NA ZEMI

Skauti na Zemi byl společný projekt Junáka - českého skauta a NaZemi, do kterého byly zapojeny i další skautské a globálně vzdělávací organizace ze Slovenska, Polska, Slovinska, Řecka, Velké Británie i Německa - dohromady 11 organizací ze sedmi zemí. Po ukončení projektu zahájil svoji činnost odbor Skauti na Zemi, který na jeho činnost navazuje.  

Cílem odboru a tohoto širokého projektu (Scouts and Guides: Active Global Citizens) je posílit roli skautského hnutí v podpoře důstojného života, lidských práv, rovnosti a spravedlnosti ve světě. Usiluje o to, aby skauti a skautky vnímali svět celistvě a v souvislostech a aby díky tomu dokázali domýšlet dopady svého jednání. Věříme, že toto porozumění přispěje k zodpovědnějšímu rozhodování i chování každého z nás.

Jak (se) vzdělávají

Aby byli vedoucí oddílů schopni zmíněná témata pojmout kvalitně, nemanipulativně a odpovědně, probíhají aktivity a vznikají nástroje, které by je měly jednorázově i dlouhodobě podporovat v oddílové činnosti v daných tématech.

1. Vytvořili jsme republikovou síť lektorů a lektorek, kteří v regionech pořádají podpůrné semináře, jsou připraveni realizovat programy na objednávku ve střediscích, oddílech a na vzdělávacích či zážitkových kurzech. Umí poradit oddílům a střediskům, jak změnit svoji stopu a být odpovědnější. Lektoři a lektorky jsou převážně skauti a skautky, kteří v roce 2015 a 2016 prošli intenzivním čtyř víkendovým kurzem a sdílecím setkáním s lektory a lektorkami z ostatních projektových zemí, které je na jejich roli a činnosti tj. lektorování, mentorování a netoworking připravili. 

2. V listopadu 2015 při příležitosti Evropského roku rozvoje proběhla v České republice, v Praze a v Litomyšli pro zapojené země konference Re-imagine Futures, která byla svým obsahem zaměřená na zmapování příkladů dobré praxe. Setkali se na ní skautští lektoři/lektorky, vůdci a vůdkyně oddílů, hosté z celého světa i širší veřejnost, aby se seznámili s příběhy pozitivních změn, které ovlivnily životy komunit po celé planetě. Koukněte na shrnutí v češtině a angličtině, kde naleznete i užitečný follow-up materiál.

3. V rámci projektu lektoři/lektorky i odborníci a odbornice z globálně rozvojového vzdělávání působí na různých vzdělávacích akcích a setkáních Junáka, kde uvádí různě zaměřené aktivity a programy, kterými seznamují účastníky a účastnice s tématy a nástroji projektu.

Mohli jste nás potkat např. na:

 • Helpdesku - březen 2015
 • Poradní skále - listopad 2015
 • Konferenci Re-imagine Futures - listopad 2015
 • MiQuiku - prosinec 2015
 • Jamboree 2015 v Japonsku - ve spolupráci s partnery projektu
 • Intecampu 2015 v Polsku - ve spolupráci s partnery projektu
 • Academy 2015 v Portugalsku - ve spolupráci s partnery projektu
 • Semináři ELŠ v Brně - leden 2016
 • Roverské poradě - březen 2016
 • Intercampu v Josefově - květen 2016
 • či ve Skautském institutu v Praze a Brně

 

V následujícím půl roce se můžete těšit na další setkání např. na:

 • 8 letních vzdělávacích a motivačních kurzech v rámci Junáka
 • Jihočeském jamboree 2016
 • Korbu 2016
 • Elixíru 2016
 • MiQuiku 2016
 • a ve Skautském institutu v Praze, Brně i jinde
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1218x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu