....

Chyba na stránce: Výstupy - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/odbory/skauti-na-zemi/2617-vystupy?autologin=1"

SKAUTI NA ZEMI

Skauti na Zemi byl společný projekt Junáka - českého skauta a NaZemi, do kterého byly zapojeny i další skautské a globálně vzdělávací organizace ze Slovenska, Polska, Slovinska, Řecka, Velké Británie i Německa - dohromady 11 organizací ze sedmi zemí. Po ukončení projektu zahájil svoji činnost odbor Skauti na Zemi, který na jeho činnost navazuje.  

Cílem odboru a tohoto širokého projektu (Scouts and Guides: Active Global Citizens) je posílit roli skautského hnutí v podpoře důstojného života, lidských práv, rovnosti a spravedlnosti ve světě. Usiluje o to, aby skauti a skautky vnímali svět celistvě a v souvislostech a aby díky tomu dokázali domýšlet dopady svého jednání. Věříme, že toto porozumění přispěje k zodpovědnějšímu rozhodování i chování každého z nás.

Výstupy

Co všechno v rámci projektu vzniká?

  • Kompetence globálního občanství: budou formulovány nepovinné rozvojové kompetence pro vůdce a metodika kompetencí vůdce odpoví vzdělavatelům a vzdělavatelkám na otázky, jak mohou tyto kompetence vůdců rozvíjet.
  • Hodnotící nástroj tzv. Globální kompas, který odpoví členům i vůdcům oddílů a kmenů, jak si stojí v pěti základních oblastech (Oddíl jako součást okolního světa, Program, Odpovědná spotřeba a financování, Způsob komunikace a jednání, Participace na dění v oddíle)  z pohledu globální rozvojového vzdělávání a jak se mohou dál rozvíjet, pokud je daná oblast zajímá.
  • Metodika pro kmeny a skautské oddíly dá podporu těm, kteří chtějí vytvářet smysluplné prospěšné akce a podporovat členy své skupiny v samostatnosti a občanské angažovanosti.
  • Metodika pro práci s tématy uprchlictví a migrace Lidé v pohybu - metodika přibližuje problematiku práce s kontroverzními tématy
  • Handbook pro vůdce (kapitola o globálně rozvojovém vzdělávání v oddíle/kmeni)
  • Handbook pro děti (témata spojená s globálním vzdělávání a angažovanosti).
  • Publikace globálního rozvojového vzdělávání (shrnující metodická publikace).
  • E-learning
  • články v časopisech Skaut, Skauting, Roverský kmen a Skautský svět
  • a mnoho dílčích programů, které téma globálně rozvojového vzdělávání přináší přímo do oddílů a kmenů.
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 683x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

  Nahlásit chybu