....

Chyba na stránce: "Svět v koši" - program odpadu ke stažení - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/odbory/skauti-na-zemi/3210-svet-v-kosi-program-ke-stazeni?tl=comments&autologin=1"

SKAUTI NA ZEMI

Skauti na Zemi byl společný projekt Junáka - českého skauta a NaZemi, do kterého byly zapojeny i další skautské a globálně vzdělávací organizace ze Slovenska, Polska, Slovinska, Řecka, Velké Británie i Německa - dohromady 11 organizací ze sedmi zemí. Po ukončení projektu zahájil svoji činnost odbor Skauti na Zemi, který na jeho činnost navazuje.  

Cílem odboru a tohoto širokého projektu (Scouts and Guides: Active Global Citizens) je posílit roli skautského hnutí v podpoře důstojného života, lidských práv, rovnosti a spravedlnosti ve světě. Usiluje o to, aby skauti a skautky vnímali svět celistvě a v souvislostech a aby díky tomu dokázali domýšlet dopady svého jednání. Věříme, že toto porozumění přispěje k zodpovědnějšímu rozhodování i chování každého z nás.

"Svět v koši" - program odpadu ke stažení

Průměrný Čech vyprodukuje přes 300 kilo odpadu za rok. Zamysleli jste se někdy nad tím, co by mohlo asi být v těch vašich 300 kilogramech? Zavřete na chvilku oči a představte si, co nejčastěji končí ve vašem koši. Napadlo vás, co se se vším tím odpadem děje po tom, co jej odvezou popeláři z vaší popelnice? Kolik lidské i jiné energie je vynaloženo k vyrobení a následné likvidaci všech těch brček, ubrousků, sáčků a dalších věcí, které člověk nepoužívá déle než pár minut?

Přemýšleli jste někdy nad tím, zda všechny tyto věci vůbec potřebujete a zda by se nedaly nahradit nějakou trvalejší alternativou nebo zcela eliminovat?

Program Svět v koši vám tento prostor k přemýšlení poskytne. Interaktivní formou se seznámíte se čtyřmi palčivými problémy, jež jsou s odpadem spojeny – znečištěné oceány, skládky, textilní a potravinový odpad. Pomocí několika aktivit vztáhnete tyto zdánlivě vzdálené globální otázky ke svému vlastnímu životu a pokusíte se najít praktické možnosti řešení na osobní/lokální úrovni.

Pokud byste se chtěli do problematiky odpadu ponořit víc a něco reálného v rámci minimalizace odpadu udělat, tak se můžete inspirovat několika iniciativami, které již v Česku fungují.

  • Czech Zero Waste – český blog o životě bez odpadu
  • Zachraň jídlo – organizace zabývající se plýtváním jídla
  • Reduca – mapa obchodů, kde můžete nakoupit bez obalu
  • Kosmetika hrou – návody a workshopy na výrobu domácí, přírodní kosmetiky

Láká vás zminimalizovat odpad ve vašem oddíle? Co takhle udělat vás tábor bez odpadu? To zní jako výzva! Praktickým návodem, jak na to může být článek Tábořit jako stádo slonů v dubnovém Roverském kmenu. Začít ale můžete i drobnými změnami ve vaší klubovně – výrobou košů na tříděný odpad, založením kompostu, výrobou přírodních mýdel, nákupem bezobalových surovin nebo uspořádáním swapu oblečení.

Pokud byste se tématu spojeného s odbadem rádi věnovali a při tom v čemkoliv tápali, obraťte se pro metodickou podporu na Míšu Ondráčkovou na mailu michaela.ondrackova@nazemi.cz

Toto je osmá ze série tématických aktivit, které zde na křižovatce se Skauty na Zemi pravidelně každý měsíc zveřejňujeme a nabízíme ke stažení.

Za měsíc na shledanou.

Petra Vacková

koordinátorka projektu Skauti na Zemi

petra.vackova@skaut.cz

Tento projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie. Obsah článku je zcela na odpovědnosti NaZemi a jako takový nemůže být považován za stanovisko Evropské unie. Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2002x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu