....

Chyba na stránce: Složení Ústřední revizní komise Junáka - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/revizni-komise/319-revizni-komise-clenove/617-slozeni-ustredni-revizni-komise-junaka?autologin=1"

ÚSTŘEDNÍ REVIZNÍ KOMISE

Ústřední revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Junáka řádně vedeny a vykonává-li Junák činnost v souladu se Stanovami a právními předpisy, zejména kontroluje veškeré hospodaření Junáka.

Složení Ústřední revizní komise Junáka

V roce 2014 byli zvoleni na XIV. Valném sněmu Junáka v Litomyšli tito členové ÚRKJ:

PříjmeníJménoPřezdívkaFunkce
Kaprasová Eliška členka
Tymočová Lenka Borůvka členka
Velinský Jiří Bob člen
Brož Radim Zelí člen
Mgr. Bartoš Ondřej Batole člen

V roce 2014, do XIV. Valného sněmu Junáka, pracovala ÚRKJ v tomto složení:

Titul, příjmeníJménoPřezdívkaFunkce
Mgr. Ronková Zuzana Rony předsedkyně
Kaprasová Eliška místopředsedkyně
Löffelmannová Lenka členka
Taušová Zuzana Brouček členka
Velinský Jiří Bob člen

 

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu