....

Chyba na stránce: Metodika a věstníky - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/revizni-komise/321-revizni-komise-metodiky/620-metodika-a-vestniky?autologin=1"

ÚSTŘEDNÍ REVIZNÍ KOMISE

Ústřední revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Junáka řádně vedeny a vykonává-li Junák činnost v souladu se Stanovami a právními předpisy, zejména kontroluje veškeré hospodaření Junáka.

Metodika a věstníky

logo

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu