....

Chyba na stránce: Nálezy a rozhodnutí - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/rozhodci-rada/323-rozhodci-rada-nalezy/623-nalezy-a-rozhodnuti?autologin=1"

ROZHODČÍ A SMÍRČÍ RADA

Rozhodčí a smírčí rada (RSRJ) řeší závažné spory uvnitř organizace a rovněž dbá na to, aby orgány Junáka ve svých rozhodnutích postupovaly v souladu s dalšími závazky. RSRJ také vykonává působnost a pravomoc rozhodčí komise spolku ve smyslu §265 občanského zákoníku.

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu