....

Chyba na stránce: Rozhodčí a smírčí rada - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/rozhodci-rada/323-rozhodci-rada-nalezy?autologin=1"

ROZHODČÍ A SMÍRČÍ RADA

Rozhodčí a smírčí rada (RSRJ) řeší závažné spory uvnitř organizace a rovněž dbá na to, aby orgány Junáka ve svých rozhodnutích postupovaly v souladu s dalšími závazky. RSRJ také vykonává působnost a pravomoc rozhodčí komise spolku ve smyslu §265 občanského zákoníku.

Kontakty na RSRJ a podání podnětu

Rozhodčí a smírčí rada (RSRJ) je popsána ve Stanovách v hlavě 13, kde je mimo jiné i uvedeno jaké spory řeší a o čem v Junáku rozhoduje, stejně tak ve kterých případech se na RSRJ kdo může obrátit. Dále se RSRJ při svém jednání řídí svým řádem.

RSRJ je možné kontaktovat e-mailem či běžnou poštou

Elektronická podání e-mailem:
rsrj@skaut.cz

Papírová podání poštou:
Junák - český skaut, z. s.
Rozhodčí a smírčí rada
Senovážné nám. 24
110 00   Praha 1

Nálezy a rozhodnutí

  Nahlásit chybu