....

Chyba na stránce: Rozhodčí a smírčí rada Junáka - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/rozhodci-rada/622-rozhodci-a-smirci-rada-junaka?autologin=1"

ROZHODČÍ A SMÍRČÍ RADA

Rozhodčí a smírčí rada (RSRJ) řeší závažné spory uvnitř organizace a rovněž dbá na to, aby orgány Junáka ve svých rozhodnutích postupovaly v souladu s dalšími závazky. RSRJ také vykonává působnost a pravomoc rozhodčí komise spolku ve smyslu §265 občanského zákoníku.

Rozhodčí a smírčí rada Junáka

Rozhodčí a smírčí rada (RSRJ) je ústřední orgán Junáka, který řeší závažné spory uvnitř organizace a který rovněž dbá na to, aby orgány Junáka ve svých rozhodnutích postupovaly v souladu s právním řádem ČR; stanovami a závaznými rozhodnutími orgánů WOSM, WAGGGS, ISGF a dalšími mezinárodními závazky Junáka; Stanovami Junáka, jeho vnitřními předpisy a rozhodnutími.

RSRJ rozhoduje pouze v záležitostech týkajících se vnitřního chodu organizace a nevydává nálezy ve věcech, které jsou ve výlučné kompetenci státních orgánů.

Složení

Příjmení, titulJménoPřezdívkafunkce
Mgr. Pavlok Petr Vrána předseda
RNDr. Řehák Tomáš Špalek místopředseda
JUDr. Procházková, Ph.D. Lucie Lucka členka
doc. Ing. Stejskal, Ph.D. Jan Johan člen
Mgr. Kubala Jiří člen

Informace o Rorzhodčí a smírčí radě (RSRJ) jsou zakotveny ve Stanovách v hlavě 13 a RSRJ se při svém jednání řídí svým řádem.

 

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu