....

Chyba na stránce: Strategie 2022 – společná tvorba zadání tématu Interní komunikace. Zapoj se do 7. prosince! - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/strategie2022/1392-strategie-2022-spolecna-tvorba-zadani-tematu-interni-komunikace-zapoj-se-do-7-prosince?autologin=1"

STRATEGIE 2022

Cílem Strategie Junáka do roku 2022 je pomoci směřovat prostředky a energii Junáka k naplňování jeho poslání. Strategie by měla být oporou pro každodenní řízení organizace a její cílevědomé směřování, a to na všech úrovních organizace. Věříme, že Strategie se stane živým dokumentem, který bude pravidelně revidován a bude základem k dlouhodobému přemýšlení o budoucnosti Junáka.

Strategie 2022 – společná tvorba zadání tématu Interní komunikace. Zapoj se do 7. prosince!

Tvoří komunikační nástroje Junáka kompaktní a logický celek? Je popsána role VOJ v interní komunikaci? Využíváme dostatečně a vhodně možností nabízených sociálními sítěmi?

Započaly práce na pěti prioritních tématech Strategie 2022, které byly Náčelnictvem vybrány do první vlny realizace. Více detailů k postupu je v článku Strategie 2022 – práce s jednotlivými prioritními tématy.

Zde jsou další z rozpracovaných prioritních témat, můžeš se podívat, jak probíhaly a dopadly jiné diskuze: Dostupnost vzdělávání, Vzdělanost hospodářských a organizačních činovníků, Motivace činovníků, Podpora činnosti výchovných zpravodajů.


Strategický dokument téma Interní komunikace definuje takto:

Záměr: Mějme dobrý systém k šíření interních informací.

Cílový stav: Junák má dobře nastavený systém interní komunikace, informace jsou dostupné, přehledné a cílené. K šíření informací využíváme moderní technologie.


Garantem tohoto tématu je Petr Vaněk - Permoník (manažer komunikace Junáka).

Aby bylo možné s tématem dobře pracovat, je třeba dobře popsat aktuální stav oblasti, cílový stav, a vymyslet náměty na projekty, kterými se toto téma může naplnit.

Toto proběhne ve dvou krocích – sdílená diskuze po internetu a osobní schůzka.

Diskuze nad konkrétním zadáním tohoto tématu probíhá v tomto sdíleném dokumentu – zapoj se do ní! Budeme rádi za všechny podněty. Psát podněty můžeš do neděle 7. prosince.

Následně proběhne schůzka, na které bude na základě sepsaných podnětů finalizována podoba podrobného zadání tématu – to následně schválí VRJ a Náčelnictvo. Tato schůzka proběhne ve čtvrtek 11. prosince v Praze, v 17.30 na ústředí Junáka v zasedačce (Senovážné nám. 24, 4. patro). Cesta bude proplacena. Bude možnost se zúčastnit i po Skypu.

Pokud vás toto téma zajímá, zúčastněte se této schůzky – napište Setovi či Permoníkovi.

A na závěr – ještě jednou zopakování – zapojte se do diskuze v tomto dokumentu.

Děkujeme za vaše zapojení, Strategie bude jen tak užitečná, kolik různých podnětů se v ní sejde.

Petr Vaněk – Permoník, manažer komunikace Junáka), petr.vanek@junak.cz

Martin Křivánek - Set, vedoucí Strategického odboru, martin.krivanek@junak.cz

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 620x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu