....

Chyba na stránce: Co o naší organizaci říká poradenská firma? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/strategie2022/1620-co-o-nasi-organizaci-rika-poradenska-firma?autologin=1"

STRATEGIE 2022

Cílem Strategie Junáka do roku 2022 je pomoci směřovat prostředky a energii Junáka k naplňování jeho poslání. Strategie by měla být oporou pro každodenní řízení organizace a její cílevědomé směřování, a to na všech úrovních organizace. Věříme, že Strategie se stane živým dokumentem, který bude pravidelně revidován a bude základem k dlouhodobému přemýšlení o budoucnosti Junáka.

Co o naší organizaci říká poradenská firma?

Poradenská společnost The Boston Consulting Group (BCG) nabídla Junáku, že pro něj bezplatně vytvoří studii o Junáku samotném. Věnovala měsíc času tříčlenného týmu. Během tohoto projektu se konzultanti BCG zaměřili především na dvě oblasti - externí pohled na organizaci, silné a slabé stránky Junáka a pohled na Strategii 2022 a práci s ní.

Výstupem jejich práce je rozsáhlý dokument, který skautské veřejnosti představili první únorový pátek v nových prostorech Skautského institutu na Staroměstském náměstí. Na místě se sešlo více než tři desítky skautů, nechyběli ani členové Výkonné rady a Náčelnictva.

Přečtěte si výběr ze závěrů studie doplněný o zajímavé podněty, které zazněly v diskuzi během prezentace.

1) Junáku roste členská základna, ale je to dáno nárůstem vlčat a světlušek, výrazně ubylo skautů a roverů. V budoucnosti hrozí nedostatek činovníků, pokud poroste rychlým tempem počet nabíraných dětí.

2) Junáku se daří nabírat více dětí než v minulosti, poměrově úspěšnější je ale pouze u mladší kategorie 5-9 let. U starších dětí je nevyužitý potenciál kolem věku 11 a 12 let i kolem 15 let, kdy děti mění své kroužky při přechodu na 2. stupeň základní školy a střední školu.

3) Široká veřejnost vnímá Junáka smíšeně, část lidí neví, co přesně od Junáka očekávat. Vnímání mezi dětmi není dobré. I přesto, že se ztotožňují s principy, které Junák reprezentuje, Junák jako organizace není pro ně "in".

4) I přesto, že Junák dělá mnoho v externí komunikaci, jiné neziskové organizace mají větší mediální dopad. Na vnímání Junáka ve společnosti není v organizaci jednotný názor.

5) Junák není všeobecně dostupný. Děti navštěvují kroužky s podobnou intenzitou téměř bez ohledu na velikost obce, ale až ~45 % dětí nemá oddíl Junáka ve svém (malém) městě.

6) Porovnání s ostatními skautskými i podobnými organizacemi ukazuje, že Junák má prostor zaměstnat více profesionálů. Větší profesionalizace by oslabila výkyvy kapacit, posílila kontinuitu a posílila kapacity na rozvojové projekty.

Celou studii najdete zde.

Tato analýza od Boston Consulting Group je mimo jiné i jedním z podkladů, s nimiž pracuje vedení Junáka v oblasti práce na Strategii 2022 a při hledání tzv. těžkých otázek (o tomto čtěte více v článku "Strategie 2022 hledá těžké otázky").

Martin Křivánek - Set, vedoucí Strategického odboru
martin.krivanek@junak.cz

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2870x

Práce s článkem

21
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

4 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu