....

Chyba na stránce: Co dělá skupinu dětí skautským oddílem? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/strategie2022/1732-co-dela-skupinu-deti-skautskym-oddilem?autologin=1"

STRATEGIE 2022

Cílem Strategie Junáka do roku 2022 je pomoci směřovat prostředky a energii Junáka k naplňování jeho poslání. Strategie by měla být oporou pro každodenní řízení organizace a její cílevědomé směřování, a to na všech úrovních organizace. Věříme, že Strategie se stane živým dokumentem, který bude pravidelně revidován a bude základem k dlouhodobému přemýšlení o budoucnosti Junáka.

Co dělá skupinu dětí skautským oddílem?

Máte podnět či myšlenku k této těžké otázce? Pod tímto článkem můžete diskutovat.

Také zde najdete rozpracovanou podobu možných variant odpovědí na “těžké otázky”.  Účelem je nastartovat přemýšlení a ukázat možné škály, ve kterých se odpovědi mohou pohybovat. Rozhodně se jím nenechte omezovat v hledání odpovědí, věříme však, že jeho přečtení může pomoci při přemýšlení. Zapojte se do diskuze pod článkem.

Škály možných odpovědí jsou schválně extrémní, dohnané někdy až do absurdna. Určitě to nevyjadřuje záměr kohokoliv se tímto směrem vydávat.

Článek na Křižovatce obsahující kontext a informace k těžkým otázkám.

(vstup v pravém sloupci)

Podotázky této těžké otázky:
 • Co je ještě skauting a co už není?
 • Jakou volnost chceme dávat oddílům pro realizaci skautské výchovy?
 • Do jaké míry je skauting o prostředcích (skautská výchovná metoda) a do jaké o cílech (rozvoj osobnosti)?
 • Jak moc různorodé mají být skautské oddíly? (Od naprosté volnosti v aplikování skautských principů až po předepsanou jednotnost.)
 • Z čeho a jak moc lze slevit, aby byl oddíl ještě skautský?
 • Chceme jít cestou kvantity za cenu tolerance k nižší kvalitě nebo chceme držet kvalitu bez ohledu na dopad na velikost členské základny?
 • Jsme schopni a ochotni kvalitu činnosti vyžadovat?
Škála - využívání skautské metody a uplatňování skautských principů:
 • Oddíl je jen skupinou dětí s vedoucím, bez vztahu k principům a poslání skautingu, nevyužívá skautskou výchovnou metodu.
 • Program oddílu sleduje prostředky, ale ne principy a poslání (opak následujícího).
 • Program oddílu se opírá o základní skautské principy a poslaní skautského hnutí, nevyužívá skautskou výchovnou metodu.
 • Program oddílu se opírá o základní principy a poslaní skautského hnutí, plně využívá skautskou výchovnou metodu.
 Možné výhody a nevýhody extrémních stavů:

minimum skautingu je nastaveno nízko

minimum skautingu je nastaveno vysoko

výhody

nevýhody

výhody

nevýhody

menší nároky na VO

ztráta identity

vyšší kvalita

nutnost řešit ty, co to nesplňují

oddíl může vést kdekdo

oddíl může vést kdekdo

soudržnost

vyšší nároky na VO

ztráta dobré pověsti skautingu

lepší výsledky v plnění poslání

možná větší uniformita

Stručný pohled náčelníků na aktuální stav:

Máme nastavena pravidla pro skautský oddíl: kvalifikace vedoucí/ho, počet členů, uplatňování skautské výchovné metody. Máme dobrou vůli věřit, že se tak u výchovných jednotek děje. Existují metodiky a nástroje pro skautskou činnost, nejsou plně využívány.

 


 

Zapoj se do diskuze k této těžké otázce kliknutím na odkaz v pravém sloupci!

Další diskuzní články k ostatním těžkým otázkám:

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2378x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu