....

Chyba na stránce: Je velikost členské základny kritériem úspěšnosti Junáka? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/strategie2022/1734-je-velikost-clenske-zakladny-kriteriem-uspesnosti-junaka?autologin=1"

STRATEGIE 2022

Cílem Strategie Junáka do roku 2022 je pomoci směřovat prostředky a energii Junáka k naplňování jeho poslání. Strategie by měla být oporou pro každodenní řízení organizace a její cílevědomé směřování, a to na všech úrovních organizace. Věříme, že Strategie se stane živým dokumentem, který bude pravidelně revidován a bude základem k dlouhodobému přemýšlení o budoucnosti Junáka.

Je velikost členské základny kritériem úspěšnosti Junáka?

Máte podnět či myšlenku k této těžké otázce? Pod tímto článkem můžete diskutovat.

Také zde najdete rozpracovanou podobu možných variant odpovědí na “těžké otázky”.  Účelem je nastartovat přemýšlení a ukázat možné škály, ve kterých se odpovědi mohou pohybovat. Rozhodně se jím nenechte omezovat v hledání odpovědí, věříme však, že jeho přečtení může pomoci při přemýšlení. Zapojte se do diskuze pod článkem.

Škály možných odpovědí jsou schválně extrémní, dohnané někdy až do absurdna. Určitě to nevyjadřuje záměr kohokoliv se tímto směrem vydávat.

Článek na Křižovatce obsahující kontext a informace k těžkým otázkám. 

(vstup v pravém sloupci)

Podotázky této těžké otázky:
  • Pokud ano, jak má toto kritérium znít? (Např. trendy, absolutní číslo, poměr k populaci, věkové rozložení členské základny, ...)
  • Pokud ne, co je tím kritériem? (Jak poznáme, že se Junáku daří?)
Škála - využívání skautské metody a uplatňování skautských principů:
  • Oddíl je jen skupinou dětí s vedoucím, bez vztahu k principům a poslání skautingu, nevyužívá skautskou výchovnou metodu.
  • Program oddílu sleduje prostředky, ale ne principy a poslání (opak následujícího).
  • Program oddílu se opírá o základní skautské principy a poslaní skautského hnutí, nevyužívá skautskou výchovnou metodu.
  • Program oddílu se opírá o základní principy a poslaní skautského hnutí, plně využívá skautskou výchovnou metodu.
 Možné výhody a nevýhody extrémních stavů:

velikost členské základny je kritériem úspěšnosti junáka

kritériem úspěšnosti je ...

výhody

nevýhody

výhody

nevýhody

jednoduše měřitelné

počet může být úmyslně zkreslován (např. pro účely dotací, …)

...

...

dobře komunikovatelné

může odvádět pozornost od kvality činnosti

nemusí vypovídat o kvalitě Junáka

nevypovídá o struktuře členské základny (počet mladších členů, roverů a rangers, činovníků)

Stručný pohled náčelníků na aktuální stav:

Nemáme jasně definovaná kritéria úspěchu. Počet členů používáme, protože je to konkrétní číslo, které zajímá organizaci a okolí umí zaujmout a v poslední době se nám v tomto ukazateli daří.

 


 

Zapoj se do diskuze k této těžké otázce kliknutím na odkaz v pravém sloupci!

Další diskuzní články:

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1496x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

2 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu