....

Chyba na stránce: Do jaké míry chceme odstraňovat různé limity pro vstup dětí do Junáka? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/strategie2022/1735-do-jake-miry-chceme-odstranovat-ruzne-limity-pro-vstup-deti-do-junaka?autologin=1"

STRATEGIE 2022

Cílem Strategie Junáka do roku 2022 je pomoci směřovat prostředky a energii Junáka k naplňování jeho poslání. Strategie by měla být oporou pro každodenní řízení organizace a její cílevědomé směřování, a to na všech úrovních organizace. Věříme, že Strategie se stane živým dokumentem, který bude pravidelně revidován a bude základem k dlouhodobému přemýšlení o budoucnosti Junáka.

Do jaké míry chceme odstraňovat různé limity pro vstup dětí do Junáka?

Máte podnět či myšlenku k této těžké otázce? Pod tímto článkem můžete diskutovat.

Také zde najdete rozpracovanou podobu možných variant odpovědí na “těžké otázky”.  Účelem je nastartovat přemýšlení a ukázat možné škály, ve kterých se odpovědi mohou pohybovat. Rozhodně se jím nenechte omezovat v hledání odpovědí, věříme však, že jeho přečtení může pomoci při přemýšlení. Zapojte se do diskuze pod článkem.

Škály možných odpovědí jsou schválně extrémní, dohnané někdy až do absurdna. Určitě to nevyjadřuje záměr kohokoliv se tímto směrem vydávat.

Článek na Křižovatce obsahující kontext a informace k těžkým otázkám.

(vstup v pravém sloupci)

Podotázky této těžké otázky:
 • Kde (geograficky) chceme mít oddíly?
 • Jaká je minimální velikost obce, ve které má být skautský oddíl?
 • Jaká je přijatelná dojezdová vzdálenost do nejbližšího oddílu?
 • Jsme ochotni rušit příliš malé oddíly?
 • Do jaké míry je Junák výběrová organizace?
 • Za jakých okolností nejsme ochotni/schopni přijmout dítě do oddílu?

○     zdravotní omezení (mentální, fyzické)

○     náboženské názory

○     sociální (ekonomické) zázemí atp.

Škála - míra zakládání nových oddílů:
 • Rušení příliš malých oddílů, neumožnění výjimky z počtu členů.
 • Přirozený vývoj - není pobídka, pokud někdo oddíl založí, není mu bráněno, existují výjimky z počtu členů.
 • Aktivně podporujeme vznik oddílů, když je příležitost.
 • Aktivně zakládáme oddíly.
Škála - míra přizpůsobení se dětem se specifickými potřebami:
 • Máme systémové bariéry pro vstup takových dětí do oddílu.
 • Přijímáme, jen pokud to neovlivní chod oddílu.
 • Přijímáme, když se zájemci sami ozvou, i za cenu ovlivnění.
 • Aktivně nabízíme a vycházíme programově vstříc.
 • Aktivně zveme a máme povinnost diverzity a kvóty na složení členů oddílů.
Možné výhody a nevýhody extrémních stavů:

máme limity pro přijetí, rušíme malé oddíly

přijímáme všechny, aktivně zakládáme oddíly

výhody

nevýhody

výhody

nevýhody

více homogenní členská základna

ztráta pestrosti

roste členská základna

vyšší náročnost

menší nároky na činovníky

negativní vnímání společností

pozitivní vnímání veřejností

změna činnosti

snížení členské základny

pozitivní vliv na výchovu

možné mírné zvýšení administrativy

popírání skautské myšlenky

Stručný pohled náčelníků na aktuální stav:

Máme aktivní odbor pod VRJ Skauting pro všechny - nabízí metodiky a poradenství k tématu dětí se specifickými potřebami. Některé výchovné nebo organizační jednotky nabízejí materiální, finanční výhody (půjčování vybavení, slevy na registraci). Cíleně nepodporujeme vznik nových oddílů a středisek.

 

 


 

Zapoj se do diskuze k této těžké otázce kliknutím na odkaz v pravém sloupci!

 Další diskuzní články:

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1758x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu