....

Chyba na stránce: Jaká má být úloha vyšších organizačních jednotek a ústředních orgánů? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/strategie2022/1736-jaka-ma-byt-uloha-vyssich-organizacnich-jednotek-a-ustrednich-organu?autologin=1"

STRATEGIE 2022

Cílem Strategie Junáka do roku 2022 je pomoci směřovat prostředky a energii Junáka k naplňování jeho poslání. Strategie by měla být oporou pro každodenní řízení organizace a její cílevědomé směřování, a to na všech úrovních organizace. Věříme, že Strategie se stane živým dokumentem, který bude pravidelně revidován a bude základem k dlouhodobému přemýšlení o budoucnosti Junáka.

Jaká má být úloha vyšších organizačních jednotek a ústředních orgánů?

Máte podnět či myšlenku k této těžké otázce? Pod tímto článkem můžete diskutovat.

Také zde najdete rozpracovanou podobu možných variant odpovědí na “těžké otázky”.  Účelem je nastartovat přemýšlení a ukázat možné škály, ve kterých se odpovědi mohou pohybovat. Rozhodně se jím nenechte omezovat v hledání odpovědí, věříme však, že jeho přečtení může pomoci při přemýšlení. Zapojte se do diskuze pod článkem.

Škály možných odpovědí jsou schválně extrémní, dohnané někdy až do absurdna. Určitě to nevyjadřuje záměr kohokoliv se tímto směrem vydávat.

Článek na Křižovatce obsahující kontext a informace k těžkým otázkám.

(vstup v pravém sloupci)

Podotázky této těžké otázky:
 • Jak má vypadat naše organizační struktura?
 • Mají být funkce vyšších organizačních jednotek více servisní či řídící?
 • Jaká má být role jednotlivých vyšších organizačních jednotek?
 • Jakou chceme vnitřní kulturu organizace?
Škála - servisní či řídící funkce:
 • Jen servisní pro nižší jednotky, bez možnosti řízení.
 • Silně servisní funkce, s malou možností řízení.
 • Silná řídící funkce, s částečným zajištěním servisu.
 • Pouze řídící, nezajišťující servis.
 

 

slabá servisní funkce

silná servisní funkce

silná řídící funkce

silná řídící a slabá servisní funkce

silná řídící i servisní funkce

slabá řídící funkce

slabá servisní i řídící funkce

slabá řídící a silná servisní funkce

Možné výhody a nevýhody extrémních stavů:

Organizace zaměřená na servis podřízeným jednotkám

 

Organizace zaměřená na řízení podřízených jednotek

výhody

nevýhody

výhody

nevýhody

o podřízené jednotky je staráno

jednotky nejsou řízeny

vyšší možnost kvality

možná demotivace činovníků

nižší zatížení nevýchovnými činnostmi

jednotky se příliš spoléhají na servis svrchu

možnost dělat a realizovat rozhodnutí

 

vyšší motivace činovníků

 

 

 

Škála - množství vyšších org. jednotek:

 

 • ÚO → střediska
 • ÚO → 1 úroveň VOJ → střediska
 • ÚO → 2 úrovně VOJ → střediska
 • ÚO → 3 úrovně VOJ → střediska
Možné výhody a nevýhody extrémních stavů:

jednoduchá org. struktura

 

složitá org. struktura

výhody

nevýhody

výhody

nevýhody

větší autonomie jednotek (středisek)

obecně náročné řízení

osobnější přístup

větší personální náročnost

vyšší rychlost toku informací

velké množství podřízených jednotek

možnost dělat a realizovat rozhodnutí

pomalejší tok informací

úspory zdrojů (personální, ekonomické)

náročné zpracování podnětů a zpětné vazby

snazší zpracování podnětů

více filtrů informací oběma směry

menší ztráty informací

 

 

odcizení činovníků na vyšších postech od reálného skautingu “dole” a naopak

 

 

 

činovníkův život probíhá na sněmech a radách VOJ spíš než v oddílech s dětmi

Stručný pohled náčelníků na aktuální stav:

Existuje jasně a pevně daná organizační struktura Junáka, která vymezuje působnost a pravomoce jednotlivých OJ. Požadavky takto kladené jsou poměrně široké a záleží na konkrétních lidech zastávajících funkce, co budou akcentovat (výkon základních povinností (obvykle organizačního a hospodářského charakteru) nebo i přidanou hodnotu (výchovnou a vzdělávací, kterou primárně zajišťují VO a systém vzdělávání, který není nutně navázán na organizační strukturu).

 


 

Zapoj se do diskuze k této těžké otázce kliknutím na odkaz v pravém sloupci!

Další diskuzní články:

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1383x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu