....

Chyba na stránce: Chceme systematicky usilovat o získávání dospělých neskautů jako dobrovolníků do Junáka? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/strategie2022/1737-chceme-systematicky-usilovat-o-ziskavani-dospelych-neskautu-jako-dobrovolniku-do-junaka?autologin=1"

STRATEGIE 2022

Cílem Strategie Junáka do roku 2022 je pomoci směřovat prostředky a energii Junáka k naplňování jeho poslání. Strategie by měla být oporou pro každodenní řízení organizace a její cílevědomé směřování, a to na všech úrovních organizace. Věříme, že Strategie se stane živým dokumentem, který bude pravidelně revidován a bude základem k dlouhodobému přemýšlení o budoucnosti Junáka.

Chceme systematicky usilovat o získávání dospělých neskautů jako dobrovolníků do Junáka?

Máte podnět či myšlenku k této těžké otázce? Pod tímto článkem můžete diskutovat.

Také zde najdete rozpracovanou podobu možných variant odpovědí na “těžké otázky”.  Účelem je nastartovat přemýšlení a ukázat možné škály, ve kterých se odpovědi mohou pohybovat. Rozhodně se jím nenechte omezovat v hledání odpovědí, věříme však, že jeho přečtení může pomoci při přemýšlení. Zapojte se do diskuze pod článkem.

Škály možných odpovědí jsou schválně extrémní, dohnané někdy až do absurdna. Určitě to nevyjadřuje záměr kohokoliv se tímto směrem vydávat.

Článek na Křižovatce obsahující kontext a informace k těžkým otázkám.

(vstup v pravém sloupci)

Podotázky této těžké otázky:
 • Jaké funkce jsme ochotni těmto dobrovolníkům nabídnout?
 • Chceme se zabývat řešením případných možných “zlých” úmyslů při vstupu? (Majetkové obohacení, poškození jména, zneužívání dětí, ...)
 • Kolik úsilí chceme věnovat podpoře nově příchozích dospělých?
Škála - míra přijetí neskautských dobrovolníků:
 • Zakazujeme činnost libovolným dobrovolníkům neskautům.
 • Aktivně nevyhledáváme a klademe vstupní podmínky.
 • Aktivně hledáme a pro některé oblasti vyžadujeme vstupní podmínky.
 • Aktivně hledáme a nevyžadujeme vstupní podmínky.
Škála - typ role, na které nabíráme dospělé neskauty:
 • Podpůrná role technická (správci základen, zásobovači, kuchaři, …)
 • Organizační a podpůrná role se zodpovědností (vedoucí středisek, okresů, krajů, hospodáři…)
 • Výchovná role nepřímá (instruktor vzdělávacích kurzů, výchovný zpravodaj)
 • Výchovná role přímá (vedoucí oddílu, člen oddílové rady)
Možné výhody a nevýhody extrémních stavů:

nezapojujeme dospělé-neskauty

usilujeme o zapojení neskautských dospělých na širokou škálu rolí

výhody

nevýhody

výhody

nevýhody

větší bezpečnost

omezené zdroje

více lidí→větší zázemí

bezpečností (výchovné) riziko)

známe se mezi sebou

provozní slepota

pestrost a dělba práce

ekonomické riziko

větší soudržnost

uzavřená komunita →sekta→negativní obraz na veřejnosti

nové myšlenky, metody

nutnost specializovaného vzdělání

odbornost

možnost konfliktu mezi “novoskauty” a “staroskauty”

prvek neznámého člověka, který neprošel skautskou výchovou

prvek neznámého člověka, který neprošel skautskou výchovou

Stručný pohled náčelníků na aktuální stav:

Napříč organizací existují příklady, kdy se novými členy Junáka stávají dospělí lidé. Často hospodáři OJ či další pomocní činovníci při středisku, např. partnerky a partneři skautů. Není snadné, aby se stali vedoucími oddílů, systém vzdělávání je nastaven pro osoby, které v Junáku vyrůstají, jsou členy kontinuálně od dětství nebo dospívání. Nicméně i to se ojediněle děje.

 

 


 

Zapoj se do diskuze k této těžké otázce kliknutím na odkaz v pravém sloupci!

Další diskuzní články:

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 833x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu