....

Chyba na stránce: Za jakou činnost pro Junák je pro nás přijatelné poskytovat finanční odměnu? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/strategie2022/1738-za-jakou-cinnost-pro-junak-je-pro-nas-prijatelne-poskytovat-financni-odmenu?autologin=1"

STRATEGIE 2022

Cílem Strategie Junáka do roku 2022 je pomoci směřovat prostředky a energii Junáka k naplňování jeho poslání. Strategie by měla být oporou pro každodenní řízení organizace a její cílevědomé směřování, a to na všech úrovních organizace. Věříme, že Strategie se stane živým dokumentem, který bude pravidelně revidován a bude základem k dlouhodobému přemýšlení o budoucnosti Junáka.

Za jakou činnost pro Junák je pro nás přijatelné poskytovat finanční odměnu?

Máte podnět či myšlenku k této těžké otázce? Pod tímto článkem můžete diskutovat.

Také zde najdete rozpracovanou podobu možných variant odpovědí na “těžké otázky”.  Účelem je nastartovat přemýšlení a ukázat možné škály, ve kterých se odpovědi mohou pohybovat. Rozhodně se jím nenechte omezovat v hledání odpovědí, věříme však, že jeho přečtení může pomoci při přemýšlení. Zapojte se do diskuze pod článkem.

Škály možných odpovědí jsou schválně extrémní, dohnané někdy až do absurdna. Určitě to nevyjadřuje záměr kohokoliv se tímto směrem vydávat.

Článek na Křižovatce obsahující kontext a informace k těžkým otázkám.

(vstup v pravém sloupci)

Podotázky této těžké otázky:
  • Jaké funkce mohou zastávat placení zaměstnanci?
  • Jsme ochotni někomu platit za činnosti, které jsou dosud ryze dobrovolnické?
  • Na jaké úrovni (ústředí, kraje, okresy, střediska, oddíly, správci základen, instruktoři vzdělávacích akcí...) mají placení profesionálové pracovat?
  • Vnímáme rozdíl mezi přímým placením peněz a dalšími způsoby, jako jsou benefity (STS, energie, sleva na dani), náhrady (cestovné, jídlo) nebo zajišťování brigád (příjmů) pro členy atp.?
Škála - typy placené činnosti:
  • Všichni jsou dobrovolníky, nikdo není za práci pro Junáka finančně odměňován.
  • Placení administrativní pracovníci zajišťující činnosti nezbytné pro chod organizace .
  • Podpůrná role technická (správci základen, zásobovači, kuchaři, …).
  • Organizační a podpůrná role se zodpovědností (vedoucí středisek, okresů, krajů, hospodáři…).
  • Výchovná role nepřímá (instruktor vzdělávacích kurzů, výchovný zpravodaj).
  • Výchovná role přímá (vedoucí oddílu, člen oddílové rady).
 Možné výhody a nevýhody extrémních stavů:

Junák není ochoten platit za žádnou činnost, kterou pro něj někdo vykonává

Junák platí za širokou škálu činností na všech úrovních organizace.

výhody

nevýhody

výhody

nevýhody

snížení finanční náročnosti organizace

možné ohrožení celistvosti organizace - nebude dost sil k udržení velké organizace

možnost věnovat skautingu více času

větší finanční
náročnost

všichni jsme na jedné vlně, stejná motivace

snížení podpory jednotek (metodické, finanční, právní)

vyšší možnost vyžadovat kvalitu práce

externí motivace u části hnutí

menší říditelnost organizace

snazší shánění lidí

rezignací na dobrovolnictví přestáváme býti skauty

menší vliv na okolní svět

větší předvídatelnost a říditelnost

Stručný pohled náčelníků na aktuální stav:

Z podstaty Stanov není možné pouze to, aby členové náčelnictva byli v zaměstnaneckém vztahu s Junákem, jinak Stanovy takový vztah mezi organizací a jednotlivcem nezakazují. Junák má v současnosti 53 tisíc členů, z toho přes 17 tisíc dospělých. Junák zaměstnává pět členů VRJ a 9 osob v Kanceláři Junáka, dále jsou zaměstnanci v TDC a Skautském institutu. Vyšší organizační jednotky a střediska využívají v některých případech placené hospodáře (platí obvykle jako službu). Dvě VOJ platí na část úvazku tajemníka. Z některých dotačních programů jsou zaměstnáni např. projektoví manažeři, týká se především VOJ a ústředí. Dále existuje několik placených správců základen.

 

 


 

Zapoj se do diskuze k této těžké otázce kliknutím na odkaz v pravém sloupci!

Další diskuzní články:

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2084x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu