....

Chyba na stránce: Poslední den: Zlepšujeme interní komunikaci v Junáku. Právě teď. Připomínkuj do 5. května - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/strategie2022/1743-neco-delat-s-interni-komunikaci-v-junaku-muzeme-prave-ted?autologin=1"

STRATEGIE 2022

Cílem Strategie Junáka do roku 2022 je pomoci směřovat prostředky a energii Junáka k naplňování jeho poslání. Strategie by měla být oporou pro každodenní řízení organizace a její cílevědomé směřování, a to na všech úrovních organizace. Věříme, že Strategie se stane živým dokumentem, který bude pravidelně revidován a bude základem k dlouhodobému přemýšlení o budoucnosti Junáka.

Poslední den: Zlepšujeme interní komunikaci v Junáku. Právě teď. Připomínkuj do 5. května

V rámci práce na strategii schválilo Náčelnictvo v únoru zadání pro téma "Interní komunikace".

V tomto zadání najdeme nejen definici toho, co se v tomto kontextu interní komunikací myslí, ale také základní pohled na současný stav, popis cílového stavu a návrhy měřitelných indikátorů. Celý dokument zadání tématu Interní komunikace najdete na konci článku ke stažení.

V tuto chvíli se začíná pracovat na tom, aby se dosáhlo stavu vytyčeného v dokumentu. U všech strategických témat je velká snaha zapojit do realizace co nejvíce lidí, kteří se na tom chtějí podílet. V konkrétním případě interní komunikace je pak zapojení co nejvíce různých lidí s různými zkušenostmi velmi důležité pro dosažení co nejlepšího výsledku, dobře sloužícího co nejvíce členům Junáka.

Jsou tu minimálně čtyři způsoby, jak se zapojit a jak věci ovlivnit a změnit k lepšímu:

1) Rozšiřování a komentování SWOT analýzy

V rámci přípravy zadání tématu vznikla SWOT analýza. Je však samozřejmě nutně neúplná a může obsahovat i problematická či fakticky sporná tvrzení. SWOT analýza neprocházela schvalováním, uvedená stanoviska jsou názory vždy někoho ze zapojených do její tvorby. Velmi pomůže, pokud ji v případě zájmu projdete, doplníte a okomentujete.

Rozšiřujte a komentujte SWOT analýzu.

Na dobré SWOT analýze pak závisí práce na nástrojích nebo na odstraňování bariér, takže i jen letmé pročtení a pár poznámek má smysl a význam do budoucna.  

2) Připomínkování nástrojů interní komunikace

Aktuálně k interní komunikaci používáme více či méně úspěšně celou řadu nástrojů. V následujícím dokumentu je jejich přehled a u každého nástroje záměr se kterým ho používáme a jeho hlavní charakteristiky. Cílem společné (veřejné) práce na tomto dokumentu je:

  • Získat podněty k vylepšení současných nástrojů - že by se něco mělo používat jinak (a jak), případně vůbec.
  • Získat otázky, které bychom si k současným nástrojům měli položit, abychom je pak dokázali lépe využívat.
  • Získat nápady na nové vhodné nástroje pro interní komunikaci.

Zde se tedy sbírají podněty k tomu, co se aktuálně v interní komunikaci využívá a co se projevuje v denní praxi.

Připomínkujte a doplňujte nástroje interní komunikace.

Dobrý popis a komentáře k používaným nástrojům pomůže dělat konkrétní kroky a každodenní zlepšení i lépe využívat to, co už je k dispozici.

3) Nestrukturované nápady, podněty, komentáře a diskuse  

Pokud máte nápad či poznámku která se netýká ani nástrojů ani SWOTky nebo pokud chcete třeba ostatním čtenářům dokumentu položit nějakou otázku, je tu volně přístupný nestrukturovaný dokument pro připomínky k interní komunikaci. Těšíme se na všechno, co se v něm objeví a budeme v něm reagovat.

Pište nápady a připomínky - buďte kreativní bez omezení.

Nestrukturované připomínky pomohou začít řešit i to, s čím zatím nikdo nepočítal.

4) Zapojení se do dalších kroků

Pokud vás kvalita a rozvoj interní komunikace v Junáku zajímá, možná nechcete zůstat jen u toho, že opřipomínkujete pár dokumentů. V takovém případě stačí vyplnit formulář a přihlásit se k dalšímu zapojení, které může zahrnovat účast na jedné schůzce či trvalejší zapojení, čtení různých výstupů a případně práci na věcech, ke kterým se člověk sám dále přihlásí.

Zapojte se.

K tvorbě dobré interní komunikace jsou potřeba různé dovednosti a zkušenosti. Právě ty vaše.

Přehled dokumentů a odkazů - co se teď dá dělat:


Máte k interní komunikaci cokoli, na co tu nejsou dokumenty (ani ty nestrukturované), kolonky a chlívečky? Můžete kdykoli napsat na email frantisek.sereda@junak.cz nebo třeba do komentářů k tomuto článku.

Lepší interní komunikace není jen praktická. Docela dobře může vést i k tomu, že se každý skaut bude cítit s ostatními (hlavně těmi mimo svůj oddíl) lépe.   

František Šereda - Moulin
redaktor interní komunikace

Petr Vaněk - Permoník
zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1244x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu