....

Chyba na stránce: Okomentuj téma Dospělí a personalistika do 15. května - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/strategie2022/2505-okomentuj-tema-dospeli-a-personalistika-do-15-kvetna?autologin=1"

STRATEGIE 2022

Cílem Strategie Junáka do roku 2022 je pomoci směřovat prostředky a energii Junáka k naplňování jeho poslání. Strategie by měla být oporou pro každodenní řízení organizace a její cílevědomé směřování, a to na všech úrovních organizace. Věříme, že Strategie se stane živým dokumentem, který bude pravidelně revidován a bude základem k dlouhodobému přemýšlení o budoucnosti Junáka.

Okomentuj téma Dospělí a personalistika do 15. května

Společenství kolem středisek, Podpora činovníků, Motivace činovníků, Výchova k nástupnictví, Zapojení odcházejícíh činovníků, Dobrovolná práce na ústřední úrovni. Původně šest prioritních témat je nyní složeno v jeden celek, téma Dospělí a personalistika. Proč tento balíček vznikl? Co spojuje uvedená témata? Jak bude vypadat souhrnné zadání ? Přidej svůj podnět do diskuzního dokumentu nebo se zúčastni živé debaty v Brně či Praze.


 Při úvahách o naplňování Strategie Junáka 2022 v oblasti dospělých jsme došli k tomu, že jednotlivá strategická témata se částečně překrývají, mají mezi sebou úzké vazby či jedna navazuje na druhou. Domníváme se, že naplnění jednotlivých témat budou často pokrývat podobné či stejné projekty. Proto jsme se rozhodli řešit všechna tato témata pohromadě v jednom celku tak, abychom jejich vzájemné vztahy mohli dobře využít a projekty od začátku koncipovat tak, aby co nejlépe naplňovaly relevantní témata.

Zpracování zadání cíleně necháváme pro jednotlivá témata oddělena, aby zůstalo zřejmé, kam v jednotlivých částech směřujeme. U každého tématu jsou ale označeny vazby a vztahy s dalšími, které je třeba vzít v potaz. Propojení témat předpokládáme hlavně na úrovni projektů, které je budou řešit.

 


 Garantem tohoto tématu je: Barbora Tichavová - Rozárka, bara.tichavova@skaut.cz

Diskuze nad zadáním témat probíhá v tomto dokumentu– zapoj se do ní!

Své podněty můžeš psát do 15. května. Budeme rádi za všechny návrhy a připomínky.

Schůzky, kde se bude tvořit zadání, proběhnou dvě:
  • v pondělí 16. května - Brno(přesné místo a čas brzy upřesníme)
  • v úterý 17. května - Praha(ústředí, Senovážné nám. 24, 4. Patro, 18.30 hod)


Cesta bude proplacena (řeší Strategický odbor). Bude možnost se zúčastnit i po skypu. Bude zajištěna možnost přespání (pokud je potřeba).


V případě zájmu se zúčastnit, či v případě jakýchkoliv otázek napiš mail bara.tichavova@skaut.cz (Rozárka) nebo na strategie@skaut.cz (za Strategický odbor čte Set a Tom).

Děkujeme za vaše podněty, protože každý názor je pro nás důležitý!

Odkaz na vznikající zadání.

Rozárka - Barbora Tichavová, garant tématu Dospělí a personalistika, bara.tichavova@skaut.cz
Set - Martin Křivánek, vedoucí Strategického odboru, martin.krivanek@skaut.cz


 Zde jsou další z rozpracovaných prioritních témat, můžeš se podívat, jak probíhaly a dopadly jiné diskuze:Dostupnost vzdělávání,Vzdělanost hospodářských a organizačních činovníků,Motivace činovníků,Podpora činnosti výchovných zpravodajů, Interní komunikace, Získávání nemovitostí, Soběstačnost a fundraising, Hodnocení kvality.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1062x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu