....

Chyba na stránce: Připomínkovat zadání strategického tématu Aktivní občanství můžeš do 29. října. - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/strategie2022/4175-pripominkovat-zadani-strategickeho-tematu-aktivni-obcanstvi-muzes-do-29-rijna?autologin=1"

STRATEGIE 2022

Cílem Strategie Junáka do roku 2022 je pomoci směřovat prostředky a energii Junáka k naplňování jeho poslání. Strategie by měla být oporou pro každodenní řízení organizace a její cílevědomé směřování, a to na všech úrovních organizace. Věříme, že Strategie se stane živým dokumentem, který bude pravidelně revidován a bude základem k dlouhodobému přemýšlení o budoucnosti Junáka.

Připomínkovat zadání strategického tématu Aktivní občanství můžeš do 29. října.

Otevíráme možnost připomínkovat návrh zadání strategického tému Aktivní občanství. Své podněty, komentáře a připomínky prosím přidejte do diskuzního dokumentu do 29. října.

Téma Aktivní občanství garantuje odbor Skauti na Zemi. Protože jde o celospolečensky aktuální téma s dopady na naši organizaci, věnujeme se mu také v rámci Strategie Junáka - českého skauta do roku 2022.

 

Strategický dokument téma Aktivní občanství definuje takto:

Záměr: Veďme skautky a skauty k aktivnímu občanství. Vychovávejme budoucí vůdčí osobnosti, které svoji společenskou činnost opírají o hodnoty obsažené ve skautském zákoně.

Cílový stav: Veďme skautky a skauty k aktivnímu občanství. Vychovávejme budoucí vůdčí osobnosti, které svoji společenskou činnost opírají o hodnoty obsažené ve skautském zákoně.

Priorita tématu: 3 (“nízká” - téma, v rámci kterého chceme učinit dílčí pokrok; předpokládáme jeden či několik dílčích projektů; téma bude realizováno pravděpodobně během roku až tří; možná částečná profesionální podpora)

Plánované období realizace: 2018 až 2020

 

Garantem tohoto tématu je odbor Skauti na Zemi

Aby bylo možné připravit dobré zadání strategického tématu, je potřeba nejprve kvalitně popsat aktuální stav oblasti, cílový stav a zamyslet se nad náměty na projekty, kterými se toto téma může následně naplnit.

Diskuze nad zadáním tématu probíhá v tomto dokumentu –  zde se můžeš zapojit do komentování do 29. října do 16h!

Budeme rádi za všechny návrhy a připomínky.

Osobní schůzka k tvorbě zadání v tomto případě neproběhne. 
Budeme ale rádi, když se zapojíš do následné diskuze o podobě konkrétních projektů (navrhneš své či nabídneš zpětnou vazbu k těm, které navrhuje odbor Skauti na Zemi). Osobní schůzka proběhne v druhé polovině listopadu 2018.

Schůzka k diskuzi projektů

  • Proběhne v druhé polovině listopadu 2018 v Praze.
  • Cesta bude proplacena (řeší Strategický odbor).
  • Bude možnost se zúčastnit i po skypu. Bude zajištěna i možnost přespání (pokud je potřeba).
  • V případě jakýchkoliv otázek napiš mail na strategie@skaut.cz (čte Tom).
  • V případě zájmu se zúčastnit se zapiš zde do dokumentu, budeme Tě o termínu schůzky informovat.

Po zapracování připomínek z diskuzního dokumentu do zadání, jej následně bude schvalovat VRJ a Náčelnictvo.

Děkujeme za vaše názory a podněty!
Odkaz na vznikající zadání.

Venda Menšíková, odbor Skauti na Zemi,
Tom Kozel, vedoucí Strategického odboru, strategie@skaut.cz

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 719x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu