....

Chyba na stránce: Zadání tématu Dospělý nováček je možné připomínkovat do 12. srpna. Přidej své podněty - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/strategie2022/4598-zadani-tematu-dospely-novacek-je-mozne-pripominkovat-do-11-srpna-pridej-sve-podnety?autologin=1"

STRATEGIE 2022

Cílem Strategie Junáka do roku 2022 je pomoci směřovat prostředky a energii Junáka k naplňování jeho poslání. Strategie by měla být oporou pro každodenní řízení organizace a její cílevědomé směřování, a to na všech úrovních organizace. Věříme, že Strategie se stane živým dokumentem, který bude pravidelně revidován a bude základem k dlouhodobému přemýšlení o budoucnosti Junáka.

Zadání tématu Dospělý nováček je možné připomínkovat do 12. srpna. Přidej své podněty

Téma Dospělý nováček zakotvilo ve Strategii  Junáka - českého skauta do roku 2022 vcelku nedávno. Konkrétně při poslední revizi strategického dokumentu, která proběhla na přelomu 2018/2019. Ústřední orgány se tímto krokem rozhodly reagovat na aktuální dění v organizaci, kdy se stále častěji do činnosti oddílů a středisek zapojují dospělí, kteří neprošli skautskou výchovou od dětství. Své podněty, komentáře a připomínky prosím přidejte do diskuzního dokumentu do 12. srpna.

 

Strategický dokument téma Dospělý nováček definuje takto:

Záměr: Podpoříme kvalitní integraci vhodných zájemců o činovnickou práci, kteří nepatří do skupiny aktivních skautů či činovníků. Odstraníme bariéry zapojení těchto nových zájemců, při zachování důrazu na skautské hodnotové základy a s ohledem na ochranu a bezpečí dětí. Zvláštní pozornost budeme věnovat situacím, kdy dospělý nováček přichází s úmyslem založit nový oddíl.

Cílový stav: Aktivní činovníci vnímají nově příchozí zájemce zvenčí jako vítanou posilu. Existují nástroje podpory integrace dospělých nováčků, které usnadňují jejich zapojení a které zároveň zohledňují aspekt ochrany a bezpečí dětí. Skautské vzdělávání nabízí možnosti přizpůsobené specifickým potřebám dospělých nováčků.

Priorita tématu: 2 (“nízká” - téma, v rámci kterého chceme učinit dílčí pokrok; předpokládáme jeden či několik dílčích projektů; téma bude realizováno pravděpodobně během roku až tří; možná částečná profesionální podpora)

Plánované období realizace: 2019 až 2022

 

Garantem tohoto tématu je Jana Jirasová -  Prcek, jana.jirasova@skaut.cz

Aby bylo možné připravit dobré zadání strategického tématu, je potřeba nejprve kvalitně popsat aktuální stav oblasti, cílový stav a zamyslet se nad náměty na projekty, kterými se toto téma může následně naplnit.

Sdílený dokument je otevřen do 12. srpna ke komentování.

Diskuzní schůzka následně proběhne ve středu 14. srpna od 18:00 v Praze na ústředí (Senovážné náměstí 24) v zasedací místnosti. 
Můžeš se jí zúčastnit osobně nebo po skypu.

Cestu na setkání Ti proplatíme (řeší Strategický odbor). V případě potřeby Ti také zajistíme možnost přespání.
V případě jakýchkoliv otázek napiš mail na strategie@skaut.cz (čte Tom).

Co bude následovat? Připomínky zapracujeme do podoby finální verze projektů a ty nabídneme ke schválení VRJ a NJ.

Děkujeme za tvé komentáře!

Prcek - Jana Jirasová, zpravodajka pro dospělé, jana.jirasova@skaut.cz
Tom Kozel, vedoucí Strategického odboru, strategie@skaut.cz

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 985x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu