....

Chyba na stránce: Přidej do konce prosince podnět ke strategickému tématu Družinový systém - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/strategie2022/4826-pridej-podnet-ke-strategickemu-tematu-druzinovy-system?autologin=1"

STRATEGIE 2022

Cílem Strategie Junáka do roku 2022 je pomoci směřovat prostředky a energii Junáka k naplňování jeho poslání. Strategie by měla být oporou pro každodenní řízení organizace a její cílevědomé směřování, a to na všech úrovních organizace. Věříme, že Strategie se stane živým dokumentem, který bude pravidelně revidován a bude základem k dlouhodobému přemýšlení o budoucnosti Junáka.

Přidej do konce prosince podnět ke strategickému tématu Družinový systém

 "Družinový systém" je další strategické téma, které na svém startu realizace formuje zadání. Do připomínkování, co bude jeho součástí, se můžeš až do 31. prosince 2019 zapojit i Ty. Družina a družinový systém je jedním z prvků skautské výchovné metody, zaslouží si tedy naši pozornost, jak budeme s tímto prvkem v českém skautingu v budoucnu pracovat. Každý podnět tu má své místo.


Strategický dokument téma Družinový systém

Záměr: Posilme fungování družinového systému jako základního stavebního kamene skautské výchovné metody. Podpořme vzdělávání rádců a rádkyň.

Cílový stav: Družinový systém je běžně využíván v oddílech se skautskou výchovnou kategorií. Fungují oddílové rady, do kterých jsou zapojení rádci i rádkyně. Existuje metodická podpora a kvalitní vzdělávání rádců a rádkyň v oddílech i na kurzech. Téma družinového systému je běžnou součástí obsahu vzdělávacích akcí.   Garantkami prioritního tématu jsou: Barbora Tichavová - Rozárka, Pavla Sýkorová - Gymi

Aby bylo možné připravit dobré zadání strategického tématu, je potřeba nejprve kvalitně popsat aktuální stav oblasti, cílový stav, a zamyslet se nad náměty na projekty, kterými se toto téma může následně naplnit.

Tato příprava proběhne ve dvou fázích:

  • sdílený diskuzní dokument
  • osobní schůzka k vytvoření zadání

>> Diskuze nad zadáním tématu <<

Zapoj se do do 31. prosince!

Budeme rádi za všechny návrhy a připomínky.

Schůzky proběhnou
  • v pondělí 9. prosince 2019 od 18:00 v Praze na ústředí (Senovážné náměstí 24) v zasedací místnosti
  • ve čtvrtek 12. prosince 2019 od 18:00 v Brně ve Skautském institutu (Moravské nám. 753/12)
 
Cesta bude proplacena (pište na strategie@skaut.cz). Po předchozí domluvě bude možnost se zúčastnit i po skypu.
 

Následovat bude zapracování připomínek do podoby finální verze zadání tématu, to následně schválí VRJ a Náčelnictvo.

Děkujeme za vaše podněty!

Barbora Tichavová - Rozárka, zpravodajka VRJ pro program
Pavla Sýkorová - Gymi, koordinátorka programových projektů

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1041x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu