....

Chyba na stránce: Strategie Junáka do roku 2022 - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/strategie2022/567-strategie-junaka-do-roku-2022?autologin=1"

STRATEGIE 2022

Cílem Strategie Junáka do roku 2022 je pomoci směřovat prostředky a energii Junáka k naplňování jeho poslání. Strategie by měla být oporou pro každodenní řízení organizace a její cílevědomé směřování, a to na všech úrovních organizace. Věříme, že Strategie se stane živým dokumentem, který bude pravidelně revidován a bude základem k dlouhodobému přemýšlení o budoucnosti Junáka.

Strategie Junáka do roku 2022

V uplynulém roce započaly práce na tvorbě strategie Junáka a na formulování vize pro skauting v Česku na následujících deset let. Vznikající dokument zásadně ovlivní to, jaký Junák bude, co bude nabízet skautkám a skautům v oddílech, jak bude podporovat své vedoucí nebo třeba jak bude působit na společnost kolem sebe. Dokument, který nemůže být psán pouze v kanceláři ústředí nebo na jednáních Náčelnictva Junáka.

Každý člen Junáka se do tvorby strategie Junáka může zapojit. Tisíce dospělých členek a členů Junáka tak už částečně učinily, ve svých odpovědích v prvním kole internetového dotazování „Sondy do skautského světa“. Zde na adrese www.skaut.cz/stra­tegie budete nacházet nejen informace k tomu, jak strategie vzniká, ale především návody na to, jak se do její tvorby zapojit se svou střediskovou, okresní či krajskou radou, nebo třeba s týmem instruktorů vzdělávací akce. Využívejte této příležitosti a promlouvejte k tomu, jaký skauting chcete právě Vy. Je to věcí nás všech!

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu