....

Chyba na stránce: Jaká bude naše strategie? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/strategie2022/568-jaka-bude-nase-strategie?autologin=1"

STRATEGIE 2022

Cílem Strategie Junáka do roku 2022 je pomoci směřovat prostředky a energii Junáka k naplňování jeho poslání. Strategie by měla být oporou pro každodenní řízení organizace a její cílevědomé směřování, a to na všech úrovních organizace. Věříme, že Strategie se stane živým dokumentem, který bude pravidelně revidován a bude základem k dlouhodobému přemýšlení o budoucnosti Junáka.

Jaká bude naše strategie?

Proč strategie?

Posláním Junáka je směřovat mladé lidi na dráhu seberozvoje v duchu skautských principů. Kdybychom žili v ideálním světě, měli bychom neomezené množství prostředků i lidské energie. Mohli bychom dělat cokoliv proto, abychom poslání naplňovali.

Tak to ale bohužel není. Prostředků je omezené množství a energie lidí, kteří pracují jako dobrovolníci, je velmi vzácná. Strategie není v základu ničím jiným, než úvahou o tom, jak co nejlépe využít naše prostředky a energii k naplňování našeho poslání.

Strategie není nalinkovanou budoucností, ale především oporou pro každodenní řízení organizace a její cílevědomé směřování.

Jak strategie vzniká?

Strategie mohou vznikat různým způsobem. Základní charakteristikou přístupu, který jsme zvolili my, je snaha zapojit různými formami do tvorby strategie členskou základnu Junáka.

Chtěli bychom, aby vzniknuvší strategie nebyla jenom tajemným fasciklem, se kterým nakládá hrstka „vyvolených“. Chceme, aby byla všeobecně sdíleným dokumentem, který je oporou pro každodenní práci celé organizační struktury, vzbuzuje diskusi a zároveň ukazuje společný směr.

Z toho důvodu je celý proces tvorby naplánován tak, aby výsledky práce na strategii byly průběžně publikovány, nabídnuty k připomínkování a nápadům z hnutí.

Co bude na konci?

V ideálním případě vznikne strategický dokument, který bude mít následující strukturu:

Vize – Základní kámen strategického dokumentu. Je měřítkem, kterým lze posuzovat vše ostatní. Ukazuje základní směr, kterým se vše ubírá.

Strategie – Pojmenování základních přístupů, jak chceme naplnit vizi. Obsahuje základní vytyčení dlouhodobých měřitelných cílů.

Opatření – Nastavují střednědobé cíle a konkretizují strategické přístupy.

Projekty – Konkrétní kroky k realizaci v daném roce (letech).

 

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu