....

Chyba na stránce: Strategie 2022 - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/strategie2022/?autologin=1"

STRATEGIE 2022

Cílem Strategie Junáka do roku 2022 je pomoci směřovat prostředky a energii Junáka k naplňování jeho poslání. Strategie by měla být oporou pro každodenní řízení organizace a její cílevědomé směřování, a to na všech úrovních organizace. Věříme, že Strategie se stane živým dokumentem, který bude pravidelně revidován a bude základem k dlouhodobému přemýšlení o budoucnosti Junáka.

Strategie 2022

Navigace:

  Nahlásit chybu