....

Chyba na stránce: Výstupy XIV. Valného sněmu Junáka v kostce - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/valny-snem/valny-snem-2014-litomysl/1134-vystupy-xiv-valneho-snemu-junaka-v-kostce?autologin=1"

Výstupy XIV. Valného sněmu Junáka v kostce

Výstupy XIV. Valného sněmu Junáka v kostce

Zvolené ústřední orgány, nový název, nové stanovy, registrace sester do WOSM, Strategie 2022, hosté a další informace.

O uplynulém víkendu 28. až 30. března 2014 proběhl v Litomyšli XIV. Valný sněm Junáka. Přinášíme zde stručné shrnutí nejdůležitějších výstupů a událostí. Pokud jste se VSJ osobně nezúčastnili a máte další dotazy, můžete je samozřejmě klást v diskuzi pod článkem, jistě se nejde někdo z účastníků VSJ, kdo rád odpoví. Především se ale můžete obracet na ty delegátky a delegáty, kteří Vás v Litomyšli zastupovali. Oficiální zpravodajství v reálném čase probíhalo v průběhu celého VSJ na adrese www.facebook.com/vsj2014, kde je nadále přístupné, samozřejmě všem bez ohledu na to, jestli na Facebooku účet máte nebo nikoli.

>> Čtěte přehled schválených usnesení
>> Podívejte se na oficiální fotogalerii z VSJ
>> Podívejte se na televizní reportáž z VSJ

Vybrané výstupy XIV. Valného sněmu Junáka

Volba ústředních orgánů Junáka
VSJ zvolil nové Náčelnictvo Junáka, Rozhodčí a smírčí radu Junáka a Ústřední revizní komisi. Náčelní Junáka se stala ses. Eva Měřínská (Tábor), místonáčelní ses. Vendula Bušková (Praha). Obě byly v minulém volebním období členkami NJ. Náčelníkem se stal br. Marek Balaš – Čiča (Brno), místonáčelníkem br. Michal Tarant – Majkl (Most). Oba tak pokračují ve svých funcích z minulého volebního období.
>> Čtěte výsledky voleb do ústředních orgánů

Název organizace
VSJ rozhodl o změně názvu organizace, tím je „Junák – český skaut, z. s.“. Junák se k tomuto názvu vrací 100 let od založení stejnojmenného spolku bratrem zakladatelem A. B. Svojsíkem. Název z praktických důvodů v souladu s rozhodnutím VSJ vstoupí v účinnost v termínu, který určí Náčelnictvo Junáka, lze očekávat, že to bude v 2. polovině roku 2014. To umožní potřebnou přípravu pro změnu názvu a pravděpodobnou úsporu spojenou se zápisem všech pobočných spolků (tedy OJ) Junáka.
>> Čtěte Informace ke změně názvu organizace

Členství ve světových skautských organizacích
VSJ rozhodl, že se všechny členky World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) v Junáku stanou zároveň členkami World Organization of the Scout Movement (WOSM). Sestry tedy budou nově členkami WAGGGS i WOSM, zatímco bratři zůstávají členy WOSM. Rozhodnutí se netýká členek a členů Kmene dospělých v Junáku.
>> Čtěte XIV. VSJ změnil členství Junáka ve světových skautských organizacích WOSM a WAGGGS

Stanovy Junáka
VSJ schválil nové Stanovy Junáka. Tyto dle rozhodnutí VSJ nabydou účinnosti dne 14. června 2014. Nové Stanovy Junáka odpovídají požadavkům, které na stanovy spolků (dříve občanských sdružení) klade nové Občanský zákoník. VSJ zároveň pověřil Náčelnictvo Junáka provedením případných úprav Stanov Junáka, pokud by se to ukázalo jako potřebné z důvodu souladu s právním řádem ČR nebo pro jejich přijetí ze strany světových skautských organizací. Délka funkčního období Náčelnictva Junáka se nemění a zůstává 3 roky.
>> Čtěte Junák se bude řídit novými stanovami

Strategie 2022
VSJ vzal na vědomí předloženou Strategii Junáka do roku 2022, uložil Náčelnictvu Junáka na strategii dále pracovat, následně ji schválit, zahájit její uskutečňování a příštímu VSJ předložit průběžnou zprávu o jejím naplňování. VSJ apeloval na všechny jednotky i členy Junáka, aby se k naplňování strategie připojili.
>> Čtěte Valný sněm Junáka posunul Strategii 2022 do další etapy

Hosté Valného sněmu Junáka
Mezi hosty, kteří oslovili XIV. Valný sněm Junáka, byli ministr školství Marcel Chládek, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický nebo starosta Litomyšle Michal Kortyš. Jménem Skautského parlamentního oddílu vystoupili bratři Petr Gazdík a Jan Farský (oba PSP ČR) a Petr Bratský (Senát ČR). Dále vystoupili mj. předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček, předseda Asociace turistických oddílů mládeže Tomáš Novotný nebo představitel Rotary International Zdeněk Michálek. Vyznamenání „Skautská vděčnost“ bylo uděleno Kateřině Ronovské z Právnické fakulty Masarykovy univerzity za výraznou pomoc při tvorbě Občanského zákoníku v oblasti neziskových organizací. Mezi hosty samozřejmě nechyběli zástupci světových skautských organizací World Organization of the Scout Movement (WOSM) a World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS).

Poděkování a ukončení sněmu
VSJ v závěru poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě předložených materiálů, činovnicím a činovníkům Junáka za práci v uplynulých třech letech, ústředním orgánům Junáka a moderujícím sněmu. Poděkování pořadatelskému týmu skautek a skautů z Litomyšle a okolí proběhlo vestoje. XIV. Valný sněm Junáka skončil zpěvem skautské hymny z pěti set skautských hrdel.

XIV. Valný sněm Junáka se nesl v dobrém duchu, delegátky a delegáti byli připraveni a velmi vytrvalí. Podařilo se tak projednat velké množství rozhodnutí podstatných pro další práci Junáka na všech úrovních.

Další informace o proběhlém XIV. Valného sněmu Junáka se na Skautské křižovatce objeví v nadcházejících dnech, mj. přehled přijatých usnesení nebo fotogalerie z VSJ. Tento článek bude průběžně aktualizován.

Petr Vaněk – Permoník
místostarosta Junáka

Doplňující informace

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 788x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu