....

Chyba na stránce: XIV. VSJ změnil členství Junáka ve světových skautských organizacích WOSM a WAGGGS - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/valny-snem/valny-snem-2014-litomysl/1135-xiv-vsj-zmenil-clenstvi-junaka-ve-svetovych-skautskych-organizacich-wosm-a-wagggs?autologin=1"

XIV. VSJ změnil členství Junáka ve světových skautských organizacích WOSM a WAGGGS

XIV. VSJ změnil členství Junáka ve světových skautských organizacích WOSM a WAGGGS

Jak XIV. VSJ změnil členství Junáka ve světových skautských organizacích a co z toho vyplývá?

XIV. Valný sněm Junáka přijal ve věci členství Junáka ve světových skautských organizacích následující usnesení:

Usnesení XIV. VSJ/6: Valný sněm Junáka se při vědomí nákladů s tím spojených usnáší, že Junák zaregistruje všechny své členy i členky ve WOSM. Junák zároveň zaregistruje své členky ve WAGGGS jako výraz podpory celosvětového úsilí WAGGGS o rozvoj dívek a žen. To se nedotýká postavení členů a členek ISGF.

Co to znamená pro budoucnost?

Ústřední orgány Junáka jsou tímto rozhodnutím zavázány provést bezodkladně kroky, které povedou k registraci členek WAGGGS v Junáku zároveň i do WOSM. Toto se nestalo automaticky přijetím usnesení, budou k tomu potřeba kroky ze strany Junáka a Světové organizace skautského hnutí (WOSM). Ústřední orgány budou informovat, jakmile bude zřejmé, jakým datem členství sester ve WOSM začíná.

Junák byl doposud organizací typu SAGNO (SAGNO = Scout and Guide National Organization). Registrací sester do WOSM se stane z hlediska světového skautského ukotvení organizací typu tzv. poloviční SuperSAGNO. Řadí se tím po bok dalších zemí se stejnou pozicí, patří sem například Francie (SGDF a EEIF), Německo (VCP), Finsko, Island, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Turecko a další země.

Často se objevuje dotaz, kdo ponese zvýšené náklady (po roce 2020, kdy WOSM ukončí zmrazení členských příspěvků u nových členů a členek) na dvojí členství části organizace ve světových organizacích. Odpověď je jasná, náklady budou rozloženy rovnoměrně na všechny členky a členy organizace, bez ohledu na jejich členství ve světových organizacích.

V souvislosti se změnou světového ukotvení Junáka bude třeba řešit i zcela praktické otázky, například krojové označení. Ústřední orgány se budou těmito otázkami bezodkladně zabývat a v odpovídajícím čase informovat členky a členy organizace.

Petr Vaněk – Permoník
místostarosta Junáka

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1131x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu