....

Chyba na stránce: Junák se bude řídit novými stanovami - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/valny-snem/valny-snem-2014-litomysl/1136-junak-se-bude-ridit-novymi-stanovami?autologin=1"

Junák se bude řídit novými stanovami

Junák se bude řídit novými stanovami

XIV. VSJ v Litomyšli schválil nové stanovy, kterými se budeme řídit od 14. června 2014. Jak jednání probíhalo?

Nové stanovy Junák nezbytně potřeboval kvůli novému Občanskému zákoníku, který více upravuje oblast spolků (dříve občanská sdružení). Stanovy se změnily i v dalších oblastech, kde si změny vyžádala praxe (od vydání stávajících stanov v roce 2001 uplynulo již 13 let).

Valnému sněmu ústřední orgány předložily společný návrh nových stanov ve znění, které znáte z

.

Valný sněm projednal předložené pozměňovací návrhy, schválil tyto z nich:

  • Ve čl. 100 se doplňuje nové písm. h) „ústřední sraz kapitánů svolaný jako sněm podle vnitřního práva“, dosavadní body pod písmenem h) a i) se přeznačí jako i) a j) a v poslední větě článku se text „Návrh předložené podle písm. c) až g) mění na „Návrh předložené podle písm. c) až h).
  • VSJ schvaluje čl. 110 stanov ve znění: „Řádný Valný sněm se koná zpravidla jednou za tři roky, nejpozději však do 42 měsíců od konání posledního řádného Valného sněmu. Řádný Valný sněm provede úplnou volbu orgánů Junáka podle čl. 78.“ (pozn. – změna se projeví i v čl. 108)
  • VSJ schvaluje čl. 179 stanov ve znění: Tyto Stanovy vstupují v účinnost dnem 14. června 2014.

Dále do textu stanov zasáhlo usnesení XIV. VSJ/4, kterým se mění název Junáka.

Součástí usnesení XIV. VSJ/8, kterým byly následně stanovy schváleny, pak je také:

  • zmocnění NJ k dílčím úpravám Stanov v nezbytně nutném rozsahu pro splnění požadavků vyplývajících z platného práva a závazků vyplývajících z členství ve světových skautských organizacích (WOSM a WAGGGS)
  • souhlas s tím, aby NJ vedlo diskusi s Constitutions Committee WOSMu o znění stanov
  • pověření starosty k vydání finálního znění

Jako součást posledního bodu nyní proběhne finální kontrola gramatiky, interpunkce a následně sazba.

Předpokládáme, že stanovy budou ve finálním znění zveřejněny po jejich odsouhlasení ze strany WOSM a WAGGGS a zapsání rejstříkovým soudem.

Až do nabytí účinnosti nových stanov 14. června 2014 se Junák řídí stávajícími stanovami (a tedy je správné využívat je i jako přílohy grantových žádostí atd.). Od 14. června 2014 se Junák řídí novými stanovami, ke změně názvu nicméně dojde nejspíš až později (viz článek Informace ke změně názvu organizace).
V případě dotazů ke stanovám se můžete obrátit na stanovy@skaut.cz

Za skupinu pro přípravu stanov
Ladislav Pelcl – Bilbo

Související článek: Nové stanovy Junáka jsou účinné od 14. 6. 2014, změna názvu až později

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1329x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu