....

Chyba na stránce: Valný sněm Junáka posunul Strategii 2022 do další etapy - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/valny-snem/valny-snem-2014-litomysl/1138-valny-snem-junaka-posunul-strategii-2022-do-dalsi-etapy?autologin=1"

Valný sněm Junáka posunul Strategii 2022 do další etapy

Valný sněm Junáka posunul Strategii 2022 do další etapy

VSJ vzal na vědomí Strategii Junáka do roku 2022. Práce na Strategii pokračují, budeme rádi, když se zapojíte.

Na VSJ v Litomyšli byla vzata na vědomí práce na Strategii Junáka do roku 2022. Strategický dokument, obsahující vybrané výsledky analýz a vizi Junáka v roce 2022 rozpracovanou do konkrétních prioritních témat, si můžete stáhnout na www.strategie­.skauting.cz.

Co XIV. Valný sněm Junáka přesně odsouhlasil?

Usnesení XIV. VSJ/5: VSJ bere na vědomí předloženou Strategii Junáka do roku 2022. VSJ ukládá NJ na strategii dále pracovat, následně ji do konce roku 2014 schválit, zahájit její uskutečňování a příštímu VSJ předložit průběžnou zprávu o jejím naplňování. VSJ apeluje na všechny jednotky i členy Junáka, aby se k naplňování strategie připojili. VSJ vkládá do strategie na začátek bodu 1.2.2 text: Aktivní pobyt v přírodě je klíčovou součástí procesu učení dětí i v běžném programu.

Projednáním na sněmu odstartovala další etapa příprav a uvádění Strategie 2022 v život. Bude to vyžadovat velké úsilí a zapojení co největšího množství činovnic a činovníků Junáka. Bude třeba spolupracovat při rozvíjení témat strategického dokumentu, přípravě jednotlivých opatření, které povedou k jejich realizaci, komunikaci do hnutí a dávání zpětné vazby na jednotlivé kroky. V případě zájmu o zapojení do širšího týmu zabývajícího se strategií na celostatní úrovni se ozvěte na strategie@skau­t.cz. Stojíme o vás.

Rádi si také přijedeme povídat o Strategii za vámi – na vaše okresní setkání, krajskou radu, vzdělávací akci, tábor… Je v zájmu Junáka, aby se o Strategii vědělo a mluvilo, aby se do její realizace zapojilo co největší množství lidí – protože jen tak je možné její úspěšné naplnění. Neváhejte nám napsat na strategie@skau­t.cz.

A jaké jsou další kroky ke Strategii 2022?

  • diskuze se zástupci krajů (květen)
  • rozšíření strategického týmu
  • schválení aktualizovaného strategického dokumentu novým náčelnictvem
  • výběr priortitních témat pro první sadu opatření (červen)
  • určení vlastníků jednotlivých opatření (červenec)
  • zavádění první sady opatření, příprava druhé sady opatření (druhá polovina roku)

S přátelskými pozdravy,

Pracovní skupina NJ pro strategii
www.strategie­.skauting.cz | strategie@skau­t.cz
Rejpal, Čiča, Permi, Šípek, Virus, Set

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 885x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu