....

Chyba na stránce: Předpisy a dokumenty k Valnému sněmu - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/valny-snem/valny-snem-2017-velke-mezirici/2887-predpisy-a-dokumenty-k-valnemu-snemu?autologin=1"

Předpisy a dokumenty k Valnému sněmu

Předpisy a dokumenty k Valnému sněmu

Řád Valného sněmu

Řád upravuje pravidla pro jednání delegátů,  pro pracovní orgány Valného sněmu a volbu ústředních orgánů. Dále také definuje povinné kvalifikační požadavky na kandidáty do ústředních orgánů, tedy části Náčelnictva, Ústřední revizní komise a Rozhodčí a smírčí rady.

Směrnice k XV. Valnému sněmu a sněmům organizačních jednotek v roce 2016/17

Důležité informace k pořádání sněmu OJ před Valným sněmem, počet delegátů VSJ, které OJ na sněmu volí a další informace k podávání návrhů na kandidáty do ústředních orgánů i návrhů usnesení Valného sněmu najdete ve směrnici:

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 422x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: