....

Chyba na stránce: Zahraniční zpravodaj - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/vykonna-rada/slozeni-vrj/612-zahranicni-zpravodaj?autologin=1"

Zahraniční zpravodaj

Zahraniční zpravodaj

Vojtěch Olbrecht - Fišer se stará o zahraniční vztahy v rámci WOSM a WAGGGS.

Jako zahraniční zpravodaj jedná jménem Junáka v zahraničí v rámci WOSM a WAGGGS (zde ve spolupráci se ses. Šárkou Žbánkovou). Vede zahraniční odbor a podporuje rozvoj mezinárodního rozměru skautingu v Junáku.

Br. Fišer je dlouhodobě aktivní v oblasti zahraničí, mj. byl vedoucím českého kontingentu na posledních dvou Středoevropských Jamboree (2014, 2016), letos v létě byl členem delegace Junáka - českého skauta na Evropských skautských konferencích v Norsku.

Práci zpravodaje vykonává jako dobrovolník.

 E-mail: olbrecht@skaut.cz
(V zahraničních záležitostech pište prosím na international@skaut.cz.)
logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu